INVITAŢIE DE PARTICIPARE

INVITAŢIE DE PARTICIPARE,  la procedura de selecţie oferte

 1) Autoritatea Contractantă: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;

2) Denumirea Invitaţiei: pentru contractarea lucrărilor de construcţii ”Reabilitare trepte de acces la Catedrala Mitropolitană din Timişoara”;

3) Procedura de atribuire: selecţie de oferte;

4) Criteriul de atribuire: Deschiderea plicurilor, selecţia ofertelor eligibile şi desemnarea caştigătorului conform criteriilor de atribuire (80%-pretul cel mai scăzut, 20 % -durata de execuţie);

5) Tip contract: Contract de achiziţie materiale şi execuţie lucrări;

6) Obiectul contractului: achiziţionarea materialelor necesare şi executarea lucrărilor de Reabilitare a treptelor de acces la Catedrala Mitropolitană din Timişoara, conform caietului de sarcini şi proiectului ataşat;

7) Data limită de depunere a ofertelor: 26 Noiembrie 2012, ora 15.00;

8 ) Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se vor transmite in plicuri sigilate la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei din Bvd. C. D. Loga Nr. 7, până la data limită de 26.11.2012;

9) Data şi ora deschiderii ofertelor: : 27 Noiembrie 2012, ora 10.00;

10) Adresa (locul) de deschidere al ofertelor: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, Bvd. C. D. Loga Nr. 7, Timişoara;

11) Limbile de redactare a ofertelor: Română;

12) Valoarea estimativă: 400.000 lei fără TVA;

13) Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire (cererea de ofertă, formulare şi clauze contractuale, caietul de sarcini şi schiţa de proiect): se transmite prin e-mail, în baza unei solicitări scrise, înaintată autorităţii contractante prin fax şi e-mail (document scanat) până la data de 22.11.2012, ora 10.00;

Persoană de contact: ing. Timotei Anişorac, inspector eparhial-patrimoniu

Tel: 0256 490287 int. 34

E-mail: monumentesiconstructii@mitropolia-banatului.ro

Comments are closed.