Apariție editorială de excepție

Rugă și trudă la candela credinței strămoșești, Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2022 (484 p), este titlul recentului volum pe care Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, „Apostol al Ortodoxiei și al românismului”, îl dăruiește preoților și credincioșilor Bisericii noastre.

Cuvântul înainte, semnat de către dr. Ioan Lăcătușu, subliniază că, în paginile volumului de față, au fost incluse peste 130 de texte din bogata operă a mitropolitului Ioan Selejan, „parte a patrimoniului de cultură românească și spiritualitate ortodoxă” (p. 14).

Lucrarea Înaltpreasfinției Sale este structurată pe două capitole, cu subcapitolele-paliere aferente: Rostiri de credință creștină și simțire românească și Din interviurile I.P.S. Ioan apărute în mass-media (1994-2021).

Textele cuprinse în volumul de față sunt prezentate cronologic și redau cuvintele de binecuvântare și prefețele pe care Chiriarhul le-a întocmit pentru apariția unor cărți și publicații, conferințele, mesajele, predicile și articolele apărute în reviste și volume, precum și câteva interviuri acordate de către Înaltpreasfinția Sa, de-a lungul anilor.

Materialele adunate între coperțile acestui volum pun accentul pe iubire, pe credință și pe rugăciune, pe smerenie și pe grija față de aproapele. Impresionează portretele pe care Înaltul nostru ierarh le-a făcut unor personalități ale vieții noastre bisericești și culturale, precum sfântul Andrei Șaguna, Miron Cristea, Vasile Lazarescu, Grigore Vieru și patriarhul Daniel.

Nu lipsesc, apoi, emoționantele articole închinate familiei, părinților și seniorilor, martirilor și mărturisitorilor dreptei credințe, tricolorului românesc, pildele, învățăturile și îndemnurile Părintelui Mitropolit Ioan, izvorâte dintr-o îndelungată experiență duhovnicească și din dragoste nefățarnică față de oameni.

Prezență activă în mass-media, mitropolitul Ioan a acordat numeroase interviuri, în țară și peste hotare, peste 40 fiind incluse în volumul pe care-l prezentăm.

Tematica abordată în interviuri este teologică, științifică, culturală, social-filantropică și patriotică, răspunsurile, explicațiile și mesajele Înaltpreasfinției Sale fiind nu doar foarte actuale, ci și pilduitoare, pacifiste, adaptate cerințelor academice și nevoilor omului de rând.

Mereu la curent cu ceea ce se întâmplă în lume, Părintele Mitropolit Ioan concluzionează: „Se face târziu și nu mai este timp pentru ură acum, când din Lumina Învierii, s-a aprins candela veșniciei noastre”.

Voce „sonoră” a Cetății, mitropolitul Ioan se bucură de dragostea și prețuirea foștilor păstoriți din părțile Covasnei și Harghitei, a clericilor și a credincioșilor de pe antimisul sfințit al Banatului, nu mai puțin a mediului universitar și academic.

Academicianul Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române sintetizează, în cuvinte puține, dar semnificative chipul duhovnicesc al mitropolitului nostru: „Încă de la prima înfățișare, ființa omenească a ierarhului Ioan impune sfială, pentru că pare venită din alte lumi, de pe alte tărâmuri, unde domnesc binele și dreptatea, adevărul și frumusețea sufletului, aureolate toate de iubire și bunătate”.

De iubire și bunătate sunt aureolate și materialele întocmite de Înaltpreasfinția Sa, cu „rugă și trudă la candela credinței strămoșești”, cuprinse în volumul recent editat, pe care îl oferă, spre folos duhovnicesc și întărire în dragostea față de Biserică, țară și neam, preoților și monahilor, tinerilor teologi și credincioșilor, oamenilor de cultură și tuturor iubitorilor de spiritualitate creștin ortodoxă autentică.

Comments are closed.