Capacitate preoţească – sesiunea MARTIE 2021

Capacitate preoţească – sesiunea MARTIE 2021

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, precum si cu completarea, actualizarea conținutului, precizarile și completările la aceasta Metodologie, aprobate de Sfantul Sinod prin hotarârile nr. 565/2017 și nr. 10.079/29 octombrie 2018, se va organiza o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească – sesiunea MARTIE 2021.

La examenul de capacitate preoţească se pot înscrie doar licenţiaţii în Teologie Pastorală, cei care doresc hirotonia întru preot. Întrucât examenul de capacitate preoţească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obţinut media sub 9,00 şi doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puţin media 9,00, se pot înscrie şi candidaţii care au depăşit condiţiile enunţate.

I. ÎNSCRIEREA se va face la Centrul eparhial (Sectorul învăţământ) în perioada 15-26 FEBRUARIEa.c. Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cerere către Înaltpreasfinţia Sa, † IOAN, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului;

b) copii după actele de studii: diplomă de licenţiat în teologie pastorală, diplomă de master, diplomă doctorat şi foile matricole, certificat modul psihopedagogic;

c) copie B.I./C.I.;

d) Curriculum Vitae;

e) recomandarea preotului duhovnic;

f) dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

II. CURSURI de pregătire a candidaţilor pentru examenul de capacitate preoţească se vor organiza și susţine în perioada 1 – 5 MARTIE.

III. EXAMENUL va consta în:

  • proba eliminatorie – testare psihologică, ce se va desfăşura în data de          11 MARTIE a.c., ora 900;
  • testarea de specialitate, în cadrul căreia se vor susţine probele scrise (Dogmatică şi Morală; IBU şi IBR) şi probele orale (exegeză biblică, predică, cateheză, tipic şi liturgică, cântare, legislaţie şi administraţie bisericească) în ziua de 23 MARTIE, ora 800, la Centrul eparhial din Timişoara, B-dul. C.D. Loga nr. 7.

Alăturat anexăm programa pentru examen şi bibliografia selectivă:

Comments are closed.