Colegiul decanilor Facultăților de Teologie s-a întrunit la Timișoara

În perioada 15-17 octombrie 2019 are loc la Timișoara întâlnirea decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, eveniment ce se înscrie în seria de manifestări dedicate Zilelor Învățământului Teologic Românesc.

Miercuri, 16 octombrie, în dimineața zilei, în în biserica de lemn cu hramul „Învierea Domnului” din incinta Centrului eparhial s-a săvârșit slujba Acatist de părinții profesori din cadrul Facultății de Teologie din Timișoara.

După acest moment liturgic, participanții la întâlnire s-au deplasat în sala de festivități a Centrului eparhial, unde în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului a avut loc deschiderea lucrărilor Colegiului decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română.

Au luat cuvântul prof. dr. Adrian Lemeni, consilier patriarhal onorific, pr. conf. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, Sectorul teologic-educațional, pr. prof. dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultății de Teologie din București, precum și decanii facultăților de teologie.

Din partea Universității de Vest din Timișoara, conf. dr. Dana Percec, decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a adresat un cuvânt de bun venit decanilor facultăților, care s-au reunit pentru prima dată la Timișoara, marcând în acest fel cei 75 de ani de existență ai Universității de Vest din Timișoara.

Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte, precum: analizarea posibilității ca învățământul  teologic ortodox universitar să fie încadrat ca învăţămănt vocațional; urgentarea procesului de finalizare a manualelor pentru învăţământul teologic ortodox universitar, aflate în lucru şi mobilizarea coordonatorilor acestora; informare cu privire la postarea pe site-ul Patriarhiei Române, la secţiunea dedicată Sectorului Teologic-Educaţional, a titlurilor tezelor de doctorat susţinute sau în curs de cercetare în cadrul şcolilor doctorale de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române; stabilirea aspectelor organizatorice cu privire la cel de-al IX-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române și la următoarea întrunire a Colegiului Decanilor. În partea a doua a zilei participanții la colegiu au efectuat o vizită la noul sediu al Facultății de Teologie din Timișoara, care se află într-un amplu proces  de restaurare.

Universitatea de Vest, a fost întemeiată oficial prin Decretul-Lege nr. 660/ 30 decembrie 1944, promulgată de M.S. Regele Mihai I. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Această pregătire se desfăşoară în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. În acest sens Facultatea de Teologie din Timișoara este parte integrantă în cadrul Universității de Vest.

Comments are closed.