Comunicat de presă

Fundația Filantropia Timișoara și Mediline EXIM SRL împreuna cu partenerii săi instituționali din Grupul de Acțiune Locală GAL Timișoara în cadrul proiectului : “Informare, Calificare și Angajare – ICA” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman  2014- 2020, organizează „Bursa Locurilor de Muncă – ICA”, eveniment care își propune să contribuie la  reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate aflate în zona de interes a proiectului.

Scopul urmărit cu prioritate în cadrul acestui eveniment este îl constituie creșterea gradului de ocupare al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin corelarea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, existând posibilitatea interacțiunii directe dintre angajatori și solicitanți.

Beneficiarii proiectului, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din teritoriul GAL Timișoara beneficiază în mod gratuit de informare și consiliere profesională, precum și mediere pe piața muncii.

Joi, 21 Septembrie 2023, de la orele 13:00-15:00, la sediul proiectului Fundației Filantropia Timișoara de pe strada Moise Nicoară nr. 17, se va derula „Bursa Locurilor de Munca – ICA”, la acest eveniment fiind prezente companii din Timișoara, care vor promova locurile de muncă disponibile și vor oferi informații legate de acestea. Echipa proiectului va oferi suport tehnic celor interesați.

Managerul proiect este Romeea Maerescu iar expertul de implementare este Bencec Claudia. 

Pentru informatii suplimentare puteți suna la : 0744839787 sau email: proiect.ica@gmail.com

Vă mulțumim și vă așteptăm!

Comments are closed.