Conferință Internațională de Teologie Ortodoxă

 

http://conferinta-staniloae.mitropolia-banatului.ro/

 

România Mare – ‘Grădina Maicii Domnului’ și ‘patriarhul’ teologiei și spiritualităţii românești, părintele Dumitru Stăniloae (Timișoara, 1-4 octombrie 2018)

 

Argument

            Cu prilejul Anului Omagial 2018 proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul Omagial al unităţii de credinţă și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, dar şi împlinirii a 25 de ani de la trecerea în veşnicie a Părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993), Mitropolia Banatului organizează o conferinţă cu tema România Mare – ‘Grădina Maicii Domnului’ și ‘patriarhul’ teologiei și spiritualităţii românești, părintele Dumitru Stăniloae (perioada 1-6 octombrie, Timișoara 2018).

 

 Obiectivul general al activităţii/scopul

 

Obiectivul general este acela de racordare a culturii teologice și a spiritualității ortodoxe la cercetarea academică de nivel international prin organizarea unei conferințe internaționale cu ocazia Anului Omagial 2018. Astfel, prin participarea unor reprezentanți de seamă ai mediului eclezial ortodox (printre care și un academician britanic), care beneficiază de o recunoaștere internațională unanimă și a căror operă este deja tradusă în limbi de circulație internațională, inclusiv în limba română, va atrage a atenția specialiștilor internaționali asupra evenimentului cee ace va determina, implicit, și o creștere a prestigiului universitar al orașului Timișoara.

 

Obiective specific

 

  1. Învățământul religios preuniversitar din școli și licee a fost marcat și tensionat în ultimul timp de ideea unei eventuale impuneri a studierii istoriei religiilor în locul “Orei de Religie” confesională. În acest sens, sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Timișoarei își dorește realizarea unei conferințe, care prin participarea unor reprezentanți de seamă ai teologiei și spiritualității ortodoxe să ofere orientarea spre reperele duhovnicești ale învățământului: biblic, ascetic și mistic. Ierarhi ortodocși și, în același timp, profesori universitari și teologi de renume mondial, pot fi indicați prin pregătirea și studiile lor, drept purtătorii emblematici ai acestor trei dimensiuni ale educației religioase nepolemice, ale unor valori universalale ale culturii și civilizației creștine perene de două mii de ani. Astfel, aportul lor în cadrul conferinței este unul de luminare a rolului educației biblico-patristice în școlile românești, precum și de definire a civilizației europene drept una eminamente creștină.

 

  1. Anul acesta sărbătorim Centenarul Marii Uniri (1918-2018). Astfel, alături de alte evenimente și manifestări ale agendei culturale a Arhiepiscopiei Timișoarei, sectorul Învățământ marchează prin organizarea acestei conferințe internaționale să interpreteze sintagma – România „Grădină a Maicii Domnului” (de la viziunea Cuvioşilor Iosif şi Chiriac de la Bisericani, sec XV, pomeniţi pe 1 octombie, până la afirmația făcută de papa Ioan Paul al II-lea cu ocazia vizitei din 1999 în România) –, adaptându-o la semnificația reîntregirii teritoriale a românilor din cele trei regiuni ale țării acum o sută de ani. Spiritualitatea poporului român este una prin excelență mariologică, dovadă mulțimea de locașuri de cult închinate Maicii Domnului pe teritoriul românesc actual. Astfel, puternica credință în Dumnezeu a strămoșilor noștrii și consțiința unității de limbă și credință au condus spre realizarea Marii Uniri într-o țară, teritorial unitară sub „Acoperământul Maicii Domnului”, întrucât, încă din secolul XV, această sintagma a României drept „Grădină a Maicii Domnului” a fost asociată continuu ideii de unitate națională a poporului român.

 

  1. Totodată anul acesta, 2018, se împlinesc 25 de ani de învățământ teologic în Timișoara. De aceea, prin această manifestare cultural-spirituală dorim să subliniem aportul educațional al învățământului teologic din Banat, respectiv din Timișoara, la continuitatea identității teologiei românești, care prin reprezentanți de seamă (D. Stăniloae, Ioan I. Ică jr. ș.a.), au oferit culturii europene un model de ethos românesc authentic, permanent racordat la cercetarea internaționale și formator de curent original de gândire teologică. Și teologia bănățeană parte a teologiei românești aduce omagiul său cu prilejul centenarului prin organizarea acestei conferințe internaționale

 

  1. De asemenea, faptul că anul acesta se împlinesc și 25 de ani de la moartea părintelui Dumitru Stăniloae reprezintă un reper important în contextul Anului Omagial. Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la Marea Unire din 1918 este covârșitoare și de netăgăduit, dar într-un secol ea a reușit să ofere culturii europene, teologiei ortodoxe și României Mari, și pe cel mai mare teolog ortodox al secolului XX. Apariția în istoria culturii și spiritualității române a unui exponent de calibru mondial, precum părintele Stăniloae, se datorează și condițiilor oferite de contextul unificării teritorial-cultural-spirituale a tuturor românilor în anul 1918. O astfel de personalitate trebuie comemorată sau omagiată și de reprezentanți de nivel internațional. Faptul că părintele Stăniloae își extrage seva conținutului teologic-duhovnicesc al operei sale din Liturghia Ortodoxă, Spiritualitatea Filocală, și Teologia Isihastă, a determinat conceperea cadrului conferinței prin invitarea unor teologi care au promovat aceste valori ale spiritualității ortodoxe (Alexander Golitzin, Andrew Louth şi Sebastian Brock, de ex.). Organizarea unei conferințe dedicată Părintelui Stăniloae, el însuși un „arhiereu” al teologiei românești și admirator al monahismului ortodox, impune prezența unor ierarhi ți teologi ortodocși, profesori în mari centre universitare ale Americii și Europei (Marquette University, Oxford University sau Tesalonic et. al.).

 

Grup ţintă

Aproximativ 200 de studenți și cadre didactice din „Universitatea” de Vest din Timișoara, precum și intelectualii creștini din comunitatea locală.

 

Rezultatele aşteptate

Conștiința apartenenței la o cultură și educație românească care în o sută de ani poate spera la recunoaștere internațională, alături de o mai bună încadrare a teologie românești în spațiul european și american ar reprezenta rezultatul cumulat al acțiunii. La aceasta se adaugă crearea unie mase critice de cercetători ai teologiei părintelui Stăniloae și o deschidere spre reitare anuală a întâlnirilor sub egida teologiei și spiritualității românești bănățene.

 

Diseminare

Publicarea lucrărilor simpozionului într-un volum la o editură recunoscută internațional (Peter Lang Publishing Group).

 

Mod de participare

Modul de participare este gratuit, pe bază de invitație prin înregistrare urmând indicațiile de pe Site-ul conferinței cu furnizarea datelor legate de booking & acomodation.

Comments are closed.