Donație pentru centrele de vaccinare

De-a lungul veacurilor, Biserica noastră a fost mereu implicată în viața poporului român, pe care l-a slujit atât cu cuvântul cât și cu fapta.

Misiunea principală a Bisericii a fost și a rămas mântuirea omului. Prin propovăduirea Evangheliei, Biserica arată credincioșilor calea spre mântuire și, totodată, mijloacele pentru dobândirea ei. Din  rândul acestor mijloace fac parte și cele de ordin filantropic, ale căror rădăcini se regăsesc chiar în perioada apostolică.

Biserica Ortodoxă Română a desfășurat, la rândul ei, o bogată activitate caritativă și de asistență socială, ajutând pe cei aflați în necazuri și în sărăcie atât sub formă individuală cât și sub formă instituționalizată.

În perioada 1945-1989, instituțiile filantropice ale Bisericii noastre au fost desființate, dar după 1990 au fost reînființate și au devenit locașuri de adăpost și de îngrijire pentru nevoiași, bolnavi, orfani, văduve etc.

La nivelul Mitropoliei Banatului, funcționează, de exemplu, Fundația „Filantropia”, alte fundații și asociații fiind active în cadrul parohiilor ori mănăstirilor. Sprijinul lor pentru alinarea suferințelor semenilor s-a derulat constant în ultimele trei decenii, iar în anul 2020, pe fondul problemelor declanșate de pandemie, a crescut în intensitate. Suma totală investită anul trecut în activitățile filantropice ale județului nostru, pentru spitale, așezăminte destinate copiilor și vârstnicilor, familiilor cu mulți copii, vârstnicilor singuri și fără aparținători, a fost de 4.250.000 lei.

La începutul acestui an, activitatea filantropică a fost reluată. Astfel, Centrul eparhial a răspuns prompt solicitării primite de la autoritățile locale de a sprijini nou înființatele centre pentru vaccinarea populației cu două frigidere noi și de mare capacitate, necesare păstrării vaccinurilor în condiții optime.

Frigiderele au fost achiziționate și donate Primăriei Timișoara, spre a fi folosite în cele două centre municipale.

Săvârșind asemenea fapte de întrajutorare, Biserica rămâne credincioasă îndemnului mântuitor: „Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” și împlinește cuvântul apostolului Pavel: „Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos”.

                                                           Biroul de presă al Centrului eparhial

Comments are closed.