Inaugurarea Centrului de Incluziune Socială Timiş


În Arhiepiscopia Timişoarei în cursul acestei luni a avut loc inaugurarea Centrului de Incluziune Socială, înfiinţat în cadrul proiectului  „Implicarea clerului şi a comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Albei Iuliei”.  Centrul are în componenţa sa şi un număr de 3 consultanţi care au rolul de a ajuta membrii comunităţilor parohiale calificaţi ca manageri de proiect, în demersurile de realizare şi implementare a proiectelor. Centrul funcţionează la adresa C.D.Loga nr.7 şi poate fi accesat de către beneficiari, persoane aflate în dificultate, între orele 8-12.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt gratuite şi vizează reintegrarea pe piaţa muncii şi creşterea gradului de autonomie sociala a beneficiarilor, persoane aflate în dificultate prin consiliere şi sprijin în vederea identificării unor oportunităţi de angajare şi diminuarea riscului social în care persoana se află. Serviciile furnizate de personal specializat în asistenţă socială, sunt oferite pe criterii nediscriminative, oricarui beneficiar, persoana aflată în următoarele situaţii: şomer,  familii monoparentale, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. HIV/SIDA, cancer etc.), persoane aflate anterior în detenţie, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie rromă, victime ale traficului de persoane. Astfel de centre de incluziune socială au fost deschise în şase judeţe: Arad, Alba,  Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş.

Centrul de Incluziune Socială din Timişoara este parte integrantă a activităţilor derulate în cadrul proiectului “Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”, Proiect Cofinaţat  din Fondul Social European prin  “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul este implementat de Arhiepiscopia Aradului, având ca parteneri  Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Caransebeşului şi Episcopia Devei  şi Hunedoarei.

 

Comments are closed.