Întâlnire locală pentru planificare strategică în Arhiepiscopia Timişoarei

         Cu binecuvântarea IPS Nicolae, Mitropolitul Banatului şi cu purtarea de grijă a PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei astăzi, 03 aprilie în sala de festivităţi a Centrului eparhial din Timişoara a avut loc întâlnirea locală pentru planificare strategică din cadrul proiectului FORTE în Arhiepiscopia Timişoarei. Au fost vizate şi analizate din perspectiva planificării strategice domeniile economic, cultural şi social din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei. Participanţii la această întâlnire au identificat punctele tari şi punctele slabe pentru domeniile şi subdomeniile alese în Arhiepiscopia Timişoarei, precum asigurarea resurselor financiare pentru activitățile eparhiei şi eficienţa cheltuielilor efectuate la diversele niveluri ale eparhiei, a fost pus în dicuţie Învăţământul religios (preșcolar, școlar, universitar), activitatea de editură și tipografie, prin care se urmăreşte promovarea mesajului Bisericii prin intermediul ofertei activității de editură și tipografie; relația cerere-ofertă pentru produse editoriale și de tipografie; calitatea publicațiilor etc. Totodată a fost luat în discuţie nivelul de profesionalizare și specializare a personalului rețelei de servicii sociale ale eparhiei, dezvoltarea de servicii sociale în cadrul unităților administrative gradul de informare și pregătire a protopopiatelor și parohiilor pentru dezvoltarea de servicii sociale; funcționarea comitetelor parohiale; acordarea de sprijin din partea Centrului eparhial etc.

 Proiectul FORTE este implementat de Federaţia Filantropia în nouă eparhii ale Patriarhiei Române, începând din septembrie 2010. Partenerii în proiect sunt: Patriarhia Română, Instituto de Formacion Integral (Spania) şi Global Comercium Development. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Comments are closed.