Mănăstirea Cebza

(mănăstire de călugăriţe, 20 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Înălţarea Sfintei Cruci“ – 14 septembrie
Adresa: sat Cebza, oraşul Ciacova, judeţul Timiş
Acces: Rutier: DN 59 (E 94) Timişoara, spre Sud – Jebel (18 km) – ramificaţie la dreapta, DL spre Sud-Vest – Ciacova (9 km) – Cebza (7 km)
Stareţă: monahia Parthenia Turcu
Slujitor: protos. Serafim Grozăvescu

 

Despre timpul când s-a construit biserica mănăstirii, aflată azi în mijlocul cimitirului parohial şi despre călugării care au vieţuit aici nu se ştiu prea multe. Primele informaţii se află în istoriografia străină care vorbeşte de existenţa unui vechi locaş de închinare şi de izvorul aflat sub altarul bisericii, considerat de credincioşi ca având puteri vindecătoare. Tradiţia atribuie bisericii mănăstireşti de la Cebza origini mult anterioare secolului al XVIII-lea, actuala construcţie fiind continuatoarea mai multor înaintaşe, care au fost ridicate pe locul celei de astăzi. Sub denumirea de „mănăstire“, la Cebza găsim unele însemnări pe cărţile vechi bisericeşti. Astfel pe fila unui Antologhion  este următoarea însemnare: „Biserica s-a zidit la 1758 cu turn de lemn“, amintind şi de înnoirile care s-au făcut în 1780 şi 1815. Pe fila manuscrisului unei Evanghelii găsim scris cu cirilică următoarele: „În curgerea anului 1850 s-au  acoperit mănăstirea cu cheltuiala bisericii prin rânduiala tutorilor (epitropilor) Vitu Chirică şi Păun Tradii, iar preoţii Trăilă Musteţ, Andrei Olariu, Ioan Petrovici şi Grigorie Petcu capelan…“. O altă însemnare spune: „Spre aducerea aminte. În curgerea anului 1882 s-au acoperit sfânta mănăstire cu şindrilă de nou cu cheltuiala bisericii prin preotul Alexandru Bugariu şi George Treta chinez (primar) şi Simion Treta ca tutore la sfânta mănăstire“.
Biserica veche, monument istoric, aflată actualmente în cimitirul satului, purtând hramul „Înălţarea Sfintei Cruci“, este construită din lemn, în formă dreptunghiulară, fiind de o simplitate impresionantă, având fundaţia din cărămidă, iar pereţii din bârne de stejar, peste care s-a aplicat tencuială şi acoperişul din şindrilă.
La stăruinţa I.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu, în anul 1996 s-a reactivat acest vechi aşezământ monahal pentru călugăriţe. Slujbele se oficiază acum în biserica din incinta corpului nou de clădire, finalizat în anul 2006. Se mai află în construcţie o parte din incinta mănăstirească constând din: trapeză, chilii, dependinţe ş.a.

Album foto:  Mănăstirea Cebza

Comments are closed.