Părintele Varlaam Almăjanu „s-a născut” în veșnicie

În noaptea de luni spre marți, (2/3 noiembrie a.c.), inima iubitoare a părintelui Varlaam Almăjanu, starețul Mănăstirii Partoș, a început să bată în veșnicie, lângă inima Celui pe care l-a iubit toată viața. Ultimele 18 zile ale vieții sale pământești au fost o „liturghie a crucii”, pe care a slujit-o în spital, însoțit de rugăciunile, nădejdile și lacrimile sutelor de credincioși care l-au respectat, prețuit și iubit din adâncul sufletului.

Preacuviosul Părinte Varlaam s-a născut la 5 mai 1978 în municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. După terminarea Școlii primare și gimnaziale din localitatea natală (1992), se înscrie la Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeș, pe care îl absolvă în anul 1997. Între 1997-2001 urmează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu, specializarea Teologie Pastorală, pe care le finalizează prin susținerea lucrării de licență, cu tema: „Premisele îndumnezeirii persoanei”. Între 2001-2002 face studii aprofundate la aceeași facultate, secția Teologie practică, specializarea: Teologie liturgică, finalizându-le cu susținerea lucrării de disertație, intitulată: „Cuvântul lui Dumnezeu în liturghia bizantină și misa romană. Studiu comparativ ”. Tot în această perioadă face și studii postuniversitare în cadrul Institutului Teologic Evanghelic din Sibiu despre Introducere în teologia protestantă și urmează un curs de Limba germană la Goethe Institut.

După frecventarea cursurilor Școlii de limbă greacă modernă din cadrul Universității „Aristotel” din Thessalonik, Grecia, urmează, între 2003-2006, la aceeași universitate, cursurile Școlii doctorale, secția Teologie liturgică, Artă creștină și Drept bisericesc. Timp de un an (2005-2006) face și studii de specializare la Institutul Teologic pentru Bisericile Orientale, Regensburg, Germania (Ostkirchliches Institut Regensburg). Din anul 2017 a fost doctorand al Facultății de Istorie și Filosofie, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În perioada seminarială, 1995–1997 a fost președintele Societății de lectură „Ioan Popasu” (Caransebeș) și redactor al periodicului pentru seminariști „Mărgăritarul credinței”. Pe parcursul anilor 2000–2002 a fost inițiatorul și coordonatorul general al dialogului teologic studențesc „Corpus Christi” dintre Institutele Teologice de diferite confesiuni din Transilvania; coordonator al secțiunii Teologie dogmatică și ecumenică; editor al revistei ecumenice studențești „Corpus-Christi”; responsabil al secțiunilor Teologie Dogmatică și Patrologie.

A fost, de asemenea, membru al dialogului teologic oficial dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania – ramura tânără (2002-2003).

Între 2005–2006 a deținut funcția de secretar eparhial și coordonator al Departamentului pentru Tineret din cadrul Episcopiei Caransebeșului, calitate în care a inițiat și a redactat revista „Credo” și suplimentul acesteia pentru copii, „Îngerul păzitor”.

Din anul 2006 și până în 2008  a coordonat Departamentul pentru misiunea cu tinerii din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, a inițiat și redactat revista „Quo Vadis” pentru tinerii din eparhie, a organizat un număr mare de simpozioane naționale pentru tineret, conferințe, cursuri și excursii.

La data de 5 mai 2006 s-a învrednicit de primirea Tainei Preoției în Catedrala „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș, ca sfânt apostolat și aleasă slujire lui Dumnezeu și oamenilor. Trei ani mai târziu, este călugărit la Mănăstirea „Sfântul Iosif cel Nou”, Partoș, primind numele Varlaam.

Timp de 12 ani a fost starețul Mănăstirii Partoș și conducător al Oficiului Parohial. În slujirea sa de stareț, alături de aspectul liturgic și duhovnicesc, este inițiatorul și organizatorul mai multor direcții de lucru cu proiecte și activități specifice: pastoral-misionare, culturale, social-filantropice și educaționale.

Dintre acestea se evidențiază:

  1. Pastoral –misionare:

– cursuri biblice și de spiritualitate săptămânale 

 – Școala de duminică (inițiativă catehetică duminicală cu adulții)

 –  „Lângă inima lui Iisus” (ora de religie duminicală cu copiii)

 – cursuri periodice de teologie dogmatică, în special de eshatologie creștină, cu credincioșii, tinerii și intelectualii.

2.  Culturale:  

 – Dialogurile de la Partoș (conferințe cu dezbateri și abordări tematice interdisciplinare)

 – Festivalul „Zilele Artei Sacre”

– Simpozionul Național Sfântul Iosif cel Nou – Ocrotitorul Țării Banatului

– mai multe concerte și activități artistice cu diverse ocazii

3. Social-filantropice:

– Bucătăria pe roți – acordarea de asistență socială la 15 familii nevoiașe

– „Pași împreună” – școala de sâmbătă adresată copiilor de rromi în vederea integrării lor (2010-2014)

– Centrul de zi pentru bătrâni și cantina socială  DAR DIN DAR – 2019 (proiect finalizat pe fonduri europene, în curs de implementare).  

4. Educaționale:

– Da pentru școală; investesc înțelept în viitorul meu – proiect de tip after school, zilnic, tutelat de mănăstire în parteneriat cu Școala Gimnazială Banloc.

– Școala de vară

– excursii și alte activități specifice.

5. Administrativ-gospodărești:

– a organizat biblioteca și muzeul mănăstirii în casa „Regina Elisabeta”, obținută prin retrocedare (2012)

 – a amenajat Centrul Social și Cultural „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” în fosta clădire a școlii din localitate (2015)

 – a demarat construcția noului corp de chilii, trapeza și paraclisul mănăstirii (2015)

– a demarat construcția Centrului de zi pentru bătrâni și cantina socială „DAR DIN DAR” (2019)

Bunul Dumnezeu, de la care vin „toată darea cea bună și tot darul desăvârșit”, să-i așeze sufletul bun și iubitor de oameni în cetele drepților și să-l învrednicească de bucuria raiului.

Veșnică să fie pomenirea sa, din neam și neam!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timișoarei

Comments are closed.