Patrimoniu de artă bisericească

Conducerea Arhiepiscopiei Timişoarei a iniţiat în urmă cu aproximativ patru decenii organizarea unei colecţii care adună cu atenţie obiecte de interes istoric şi documentar, artistic şi cultural, atât pentru a le conserva cât şi pentru a le expune doritorilor de a cunoaşte trecutul.

Evanghelie, manuscris pe pergament, sec. XIV-XV

1. Colecţia de artă bisericească veche a Arhiepiscopiei Timişoarei aşezată în subsolul Catedralei mitropolitane din Timişoara. Patrimoniul de artă bisericească adăposteşte astăzi aproape 1.000 de piese printre care un însemnat număr de icoane pe lemn, pe sticlă şi pânză, obiecte de cult brodate, sculptate sau lucrate în metal şi un important fond de carte veche religioasă. Toate provin din biserici bănăţene şi datează din secolele XIV, XVI, XVII şi XIX. Documente de netăgăduită însemnătate istorică, ele exprimă nivelul cultural din Banat, evidenţiind în acelaşi timp sensibilitatea pentru frumos a credincioşilor.

Album foto: Exponate din MUZEUL CATEDRALEI


2. O colecţie de artă bisericească veche se găseşte şi în incinta Protopopiatului ortodox român din oraşul Lugoj, cuprinzând numeroase obiecte de cult adunate de la biserici din cuprinsul protopopiatului.
Mai multe detalii la adresa:    Muzeul de artă bisericească din Lugoj


3. Zona Făgetului, adevărată Bucovină a Banatului a ajuns cea mai reprezentativă zonă de păstrare şi transmitere a civilizaţiei materiale şi spirituale româneşti din Banat. Ceea ce dă specificitate zonei este salba de biserici de lemn prezente aproape în fiecare sat.

Biserica de lemn din Jupâneşti

BISERICI DE LEMN

Bisericile de lemn au devenit elocvente mărturii culturale ale epocii în care au fost create, sintetizând simţul artistic, ingeniozitatea şi înclinarea spre frumos a ţăranului român. Dintre acestea se cuvin a fi menţionate bisericile de lemn din: Băteşti, Crivina de Sus, Curtea, Dubeşti, Homojdia, Jupâneşti, Margina, Pietroasa, Zolt etc.

.

Informaţii suplimentare pot fi găsite în lucrările:

1. prof. Nicolae Săracă: Biserici de lemn ale Banatului, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2001, 130 pp.
2. Bisericile de lemn dispărute din Banat, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2002, 102 pp
3. Colectiv Redacţional, Cărările credinţei – biserici de lemn, monument istoric din judeţul Timiş, Editura Graphite, Timişoara 2006.

Comments are closed.