I. Programe de studii universitare de Teologie Ortodoxă

Prezentare generala

Existenţa învăţământului teologic în Banat are tradiţie îndelungată şi contribuie la progresul moral, spiritual şi intelectual al societăţii, răspunzând nevoilor Bisericii. Astfel, pe lângă formarea de preoţi şi profesori de religie, învăţământul teologic are menirea şi

îndatorirea să contribuie la reabilitarea societăţii, la promovarea Bisericii prin împlinirea rolului ei misionar.

Studiile universitare teologice la Timişoara au fost înfiinţate prin hotărârea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, adunare întrunită la 6 decembrie 1992, primind aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea din 19 – 22 ianuarie 1993. S-a reluat astfel firul întrerupt vreme de mai bine de jumătate de secol, ştiut fiind că până în anul 1948 existau Academii teologice la Timişoara şi Caransebeş.

Din anul universitar 1993 – 1994, programele de studii teologice universitare funcţionează la Universitatea de Vest din Timişoara ca parte componentă a unei facultăţi multidisciplinare, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.
În prezent funcţionează două programe de studii de licenţă acreditate şi structurate potrivit sistemului Bologna:
■ Teologie pastorală (4 ani – 240 ECTS);
■ Teologie didactică (3 ani – 180 ECTS).

Din anul universitar 2005-2006 Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează studii masterale. Sunt acreditate în prezent patru masterate (după sistem Bologna):
1. Religie, cultură, societate (Coordonator program: Conf. Dr. Nicolae Morar);
2. Consiliere pastorală (Coordonator program: Lect. Dr. Constantin Jinga);
3. Imnologie bizantină (Coordonator program: Conf. Dr. Nicolae Belean).
4. Istorie şi interconfesionalism (Coordonator program: Conf. Dr. Gavril Trifa),

Sunt asigurate o serie de facilităţi:
■ suport spiritual şi pedagogic continuu, girat de către cadre didactice de specialitate;
■ cercuri ştiinţifice studenţeşti şi alte activităţi cu profil academic şi teologic;
■ participări la sesiuni ştiinţifice şi simpozioane naţionale şi internaţionale;
■ aplicaţii pedagogice şi pastoral-misionare;
■ burse de studii în străinătate prin convenţii interdepartamentale.

Comments are closed.