Tabăra de creaţie „Icoana mea”, ediţia a V-a, la Parohia Timișoara Viile-Fabric

În această perioadă, la Parohia Timișoara Viile Fabric se desfășoară Tabăra de creaţie „Icoana mea”, ediţia a V-a, la care participă copii din cartier și elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 7 Sfânta Maria din Timișoara.

Tabăra de creaţie se adresează eleviilor din clasele primar, gimnazial şi liceal cu rezultate deosebite la învăţătură. Tabăra constă în implicarea elevilor participanţi în mai multe activităţi: participare la programul liturgic al parohiei Timişoara Viile Fabric, atelier de creaţie – icoane pe sticlă, concurs şi expoziţie de icoane pe sticlă, activităţi recreative, dialoguri pe teme religioase şi de interes specific vârstei, cântare religioasă, precum şi o excursie tematică de o zi la Orșova.

Prin activităţile propuse de Tabăra de creaţie „Icoana mea”, ediţia a V-a, se are în vedere cunoaşterea şi înţelegerea valorilor tradiţionale creştine prin pictarea de icoane, precum şi dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor prin promovarea valorilor creştine.

Contextul actual îi determină pe elevi să trăiască într-o lume scindată, tensionată, agitată, în plină alertă, o lumea ce se dezvoltă, robotizată, informatizată, computerizată, lumea telefonului mobil şi a internetului.

Vulnerabilitatea, fragilitatea psihică, precum şi dinamizarea energetică a momentului impune ca familia, Biserica şi toţi factorii educaţionali abilitaţi să-şi manifeste susţinerea, atât pe plan creativ, cât şi pe plan cultural tradiţional. Metoda cea mai viabilă în cultivarea şi potenţarea autoeficacităţii copiilor aflaţi în proces de formare este creaţia. Activităţile de creaţie contribuie decisiv la descoperirea şi cultivarea unor aptitudini înnăscute, sporind astfel încrederea în potenţialul personal şi în valoarea actului educativ. Lumea copilăriei cu valorile sale oferă elevilor posibilităţi de a crea în diferite domenii, de a-şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile şi talentul.

 Ca urmare, în opinia noastră, tabăra are în vedere următoarele obiective pe termen mediu şi lung: cunoaşterea mai bine a preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi pentru ca acestea să fie evidenţiate şi fructificate; dezvoltarea armonioasă a gândirii, a creativităţii, a imaginaţiei; stimularea încrederii în talentul lor; valorificarea potenţialului creator al elevilor;  valorificarea rezultatelor prin mijloace media diverse.

Tabăra este inclusă pe agenda culturală a Consiliului Județean Timiș și se desfășoară în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Timișoara. Mai mulți studenți participă, în calitate de voluntari, la activitățile propuse.

Comments are closed.