Tabăra de creaţie „Icoana mea”, ediţia a VI-a, la parohia Timișoara Viile-Fabric

Având în vedere rezultatele bune obținute la edițiile precedente, precum și aprecierea părinților copiilor participanți, parohia Timișoara Viile Fabric organizează cea de-a VI-a ediție a Taberei de creaţie „Icoana mea”.

Tabăra de creaţie are o adresabilitatea largă, întrucât cuprinde elevi din clasele primare, gimnaziale şi liceale. Ea constă în implicarea elevilor participanţi în mai multe activităţi: participare la programul liturgic al parohiei Timişoara Viile Fabric, atelier de creaţie – icoane pe sticlă, concurs şi expoziţie de icoane pe sticlă, activităţi recreative, dialoguri și ateliere pe teme religioase şi de interes specific vârstei, cântare religioasă, precum şi o excursie tematică în zona istorică a Timișoarei. Participanţii sunt îndrumaţi în tehnica picturii pe sticlă de către profesori de religie, studenţi de la Facultățile de Teologie și de Arte Plastice din Timişoara.

Prin activităţile propuse în tabără, se are în vedere cunoaşterea şi înţelegerea valorilor tradiţionale creştine prin pictarea de icoane, precum şi dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor prin promovarea valorilor creştine.

Un aspect esențial al taberei ține de faptul că ea crează o comunitate, îi aduce pe tineri împreună în numele lui Hristos. Prietenia și gustul rugăciunii are impact misionar în viața lor. Tinerii se aduc pe ei înșiși la Hristos. Este și o formă de a-și descoperi propria identitate creștină, primită la taina botezului, de a se cunoaște mai bine, de a-L cunoaște pe Hristos prin culoare, dar și în chipul semenilor.

Activităţile de creaţie contribuie decisiv la descoperirea şi cultivarea unor aptitudini înnăscute, sporind astfel încrederea în potenţialul personal şi în valoarea actului educativ.

 Ca urmare, în opinia noastră, tabăra are mai multe obiective pe termen mediu şi lung: cunoaşterea mai bine a preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi pentru ca acestea să fie evidenţiate şi fructificate; dezvoltarea armonioasă a gândirii, a creativităţii, a imaginaţiei; stimularea încrederii în talentul lor; valorificarea potenţialului creator al elevilor.

Tabăra este inclusă pe agenda culturală a Consiliului Județean Timiș, sesiunea a II-a, fiind cofinanțată de această instituție prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș.

 În cadrul aceleiași agende, este inclus și proiectul cultural Restiuiri: Cronica parohiei ortodoxe române Timişoara Viile Fabric (1933-1954),implementat de parohia noastră. Proiectul constă în tipărirea cronicii alcătuite de primul preot paroh, Ștefan Șora, și redă un interval de 21 de ani (1933-1954). Lucrarea cuprinde informații despre înființarea parohiei, instalarea primului preot paroh, construirea primei biserici, patrimoniul bisericii, locuitorii din parohie, școala din cartier, organizarea vieții religioase în jurul noii biserici etc.

Comments are closed.