Trei secole de credință în Țara Făgetului

În Duminica a IV-a după Rusalii, biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din Parohia Făget II a găzduit o manifestare bisericească și culturală organizată de Protopopiatul Făget. La acest eveniment au participat Înaltpresfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, oficialități locale și județene, oameni de cultură și numeroși credincioși din întrega zonă a Făgetului.

În cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Ioan a arătat că sutașul din Evanghelie credea că Hristos prin puterea Sa dumnezeiască, a cuvântului Său, poate să vindece pe slujitorul său la care ținea foarte mult. Pe lângă credința acestui ofițer păgân, ierarhul a sublinitat că este foarte important ca noi credincioșii să ne rugăm unii pentru alții, pentru „că unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu – spunea Domnul Hristos – acolo sunt și Eu în mijlocul lor”.

După încheierea Sfintei Liturghii a fost prezentată „Monografia Protopopiatului Ortodox Român al Făgetului, 300 de ani de existență atestată”, lucrare întocmită de prot. Bujor Păcurar- coordonator, împreună cu profesorii Ioan Cipu și Dumitru Tomoni.

Adresându-se credincioșilor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a spus: „în această sfântă zi de duminică, nu ați venit la biserică doar cu o prescură, ca de obicei, ci ați adus două prescuri binecuvântate. Una din ele a fost sfințită pentru Sfânta Taină a Împărtășaniei, iar celalaltă a fost cuprinsă între coperțile cărții „Monografia Protopopiatului Ortodox Român Făget, care subliniază rolul Bisericii în viața credincioșilor ortodocși din aceaste locuri binecuvântate de Dumnezeu”.

Stucturată în două părți, monografia prezintă, în prima parte, istoria Protopopiatului Făget, de la începuturi și până azi, iar în partea a doua evoluția învățământului confesional românesc din protopopiat. Autorii prezintă, de asemenea, implicarea ierarhilor din Banat în viața bisericească, culturală și spirituală în Zona Făgetului. 

La alcătuirea acestei monografii, cei trei autori au folosit un important fond arhivistic, atât local cât și național, precum și o bogată literatură de specialitate, fapt ce conferă acestei lucrări un pronunțat caracter științific.

Monografia a apărut la Editura Partoș a Arhiepiscopiei Timișoarei, în condiții grafice de excepție, însumează peste 800 de pagini, conține numeroase ilustrații color ale bisericilor de lemn din patrimoniul bisericesc al Protopopiatului Făget.

Publicarea monografiei a fost posibilă datorită implicării Arhiepiscopiei Timișoarei, personal a Părintelui Mitropolit Ioan, dar și a autorităților locale și județene: Consiliul Județean Timiș, Primăria și Consiliul Local Făget, care au asigurat importante resurse financiare pentru tipărirea ei.

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa adresat cuvinte de felicitare distinșilor autori: prot. Bujor Păcurar, prof. Ioan Cipu (în vârstă de 92 de ani) și prof. Dumitru Tomoni, rugându-i să finalizeze, cât mai repede cu putință, cel de-al doilea volum, care va cuprinde micromonografiile tuturor parohiilor și filiillor Protopopiatului Făget.

 

Comments are closed.