Viziunea, planificarea strategică şi impactul catehezei parohiale şi a lucrului cu tinerii – lucrările Congresului Național Catehetic ediția a XIV-a (27-30 septembrie 2021)

În perioada 27-30 septembrie, a avut loc la Mănăstirea Caraiman cea de-a XIV-a ediție a Congresului Naţional Hristos împărtăşit copiilor. La această întâlnire au fost delegați să participe din partea Arhiepiscopiei Timișoarei, preotul Nichifor Tănase, consilier la sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul, responsabil cu Biroul eparhial de catehizare a tineretului și din partea ISJ Timiș, profesor Daniela Buzatu, Inspectorul de Religie.

Tema întâlnirii a fost: Intensificarea, creşterea calităţii şi a impactului activităţii catehetice şi a lucrului cu tinerii, la nivelul parohiei. S-a urmărit identificarea a nu mai puțin de cinci direcțiii strategice sau priorități care să se transforme în propuneri pentru agenda națională a Biroul de catehizare a tineretului pe o perioadă de cinci ani, respective între 2021-2025. Aceste direcții strategice au fost următoarele: DS1 – Dezvoltarea şi intensificarea intervenţiilor/programelor/resurselor de formare a cateheţilor; DS2 – Dezvoltarea şi intensificarea abordării şi adresării nevoilor specifice ale tinerilor; DS3 – Dezvoltarea şi intensificarea abordării problematicii familiilor în contextul catehezei parohiale; DS4 – Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a reţelei naţionale a responsabililor cu cateheza şi lucrul cu tinerii de la nivelul eparhiilor; DS5 – Sustenabilitatea activităţii de catehizare a tinerilor.

Lucrările congresului au fost deschise de către dr. Mihai Pavel, inspector patriarhal, coordonator al Biroului de catehizare a tineretului. Prezentarea aspectele organizatorice, a temei, a agendei şi a obiectivelor întâlnirii a fost făcută de către diac. Constantin Andrei, inspector patriarhal. Directorul-coordonator al Proiectelor Alege Şcoala!, pr. dr. Florin Marica, ne-a vorbit despre „Parteneriatul Familie-Biserică-Şcoală” din cadrul acestor proiecte educaționale. A urmat o scurtă prelegere intitulată Caracter, credinţă şi mărturisire – repere imperative pentru impactul catehezei parohiale şi a formării tinerilor și susținută de către Pr. conf. univ. dr. Vasile Creţu, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti. Din partea Ministerului Educației au fost prezenți la acest congres: conf. dr. Vasile Timiş, inspector general de religie, care a susținut un referat despre „Orizontul şi idealul în formarea tinerei generaţii” și Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educației, care a prezentat o viziune elaborată despre „Colaborarea dintre Şcoală, Comunitate și Biserică în formarea pentru viață a tinerilor”.

Părintele Consilier Patriarhal Mihai Pavel a făcut o prezentarea a propunerilor pentru viziunea, misiunea, valorile şi direcţiile strategice ale Biroului de catehizare a tineretului pentru următorii ani „Viziunea, planificarea strategică şi impactul catehezei parohiale şi a lucrului cu tinerii”, după care a invitat toți participanții la lucrul pe 4 grupe care să elaboreze propuneri catehetice urmând cele 5 direcții strategice expuse la începutul întâlnirii. Grupele constituite și-au asumat următoarele denumiri: Apostoli pentru Viitor, Slujitorii Bucuriei, Atleții de sub Cruce și Modern Family.

La aceste eveniment au participat ca invitați pentru a oferi modele şi resurse existente pentru formarea tinerilor, următoarele asociații: Şcoala Familiei, Asociaţia Life Learning Education, Credo Impact, Impact pentru lucrul cu tinerii și Fundaţia Noi Orizonturi. Au urmat prezentările celor mai de impact modele pentru cateheza parohială şi lucrul cu tinerii din cadrul eparhiilor Patriarhiei Române. Din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei au fost prezentate următoarele proiecte: „Inteligența Credinței” (Centrul eparhial), „Simpozion de Voluntariat creștin” (ISJ Timiș), „Bucuria comuniunii dintre Dumbrăvița și Champigny sur Marne – Franța” (Parohia Dumbrăvița), „Lumina pentru copii – campanie filantropică” (Parohia Giroc) și Proiectul de cateheze premaritale – Nuptialis (Parohia Martirilor).

În final au avut loc și discuții privind Concursul Naţional Catehetic dedicat anului 2022, în vederea stabilirii unor obiective, liniilor directoare pentru organizarea concursului naţional catehetic dedicat anului omagial 2022 declarat: Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.

În încheierea Congresului părintele Mihai Pavel a moderat prezentarea, prioritizarea şi adoptarea iniţiativelor propuse de gupele de lucru pentru fiecare direcţie strategică, urmând ca acestea să fie cuprinse în agenda de lucru a proximei întâlniri a membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Arhiepiscopia Timișoarei prin cei 24 de absolvenți cu diplomă ai cursului intensiv de Lucrător de tineret a anticipat cu mult timp înainte această viziune bazată pe o planificarea strategică, ca misiune a Biroului de catehizare a tineretului pentru următorii ani, centrată pe direcţiile strategice și pe proiecte cultural-educaționale (aici reamintim cele 4 proiecte educaționale ale sectorului învățământ aflate pe agendele culturale ale CJ Timiș și Primăriei Timișoarei).

Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei dorește să mulțumească tuturor colaboratorilor și partenerilor săi instituționali pentru sprijinul acordat în realizarea activităților sale.

Comments are closed.