Admitere la Liceul Pedagogic “Carmen Sylva”, clasa de Teologie Ortodoxă

Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” din Timişoara este o unitate şcolară reprezentativă la nivel judeţean şi naţional în învăţământul preuniversitar, cu un corp didactic bine pregătit, implicat în proiecte de pregătire şi formare profesională continuă. Este o şcoală care oferă un mediu dinamic de învăţare, în care poţi să-ţi cultivi aptitudinile, propria vocaţie, poţi să-L găseşti pe Dumnezeu şi în care te poţi regăsi şi redescoperi.

În cadrul acestui liceu funcţionează clasele cu profil Teologie Ortodoxă. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2010 – 2011 prevede 30 de locuri pentru clasa a IX-a la acest profil vocaţional.

Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţionale/tezele unice.

După terminarea cursurilor, elevii acestui profil vor susţine un examen pentru obţinerea atestatului profesional, care le conferă anumite oportunităţi (predarea Religiei în şcoală, nivel mediu; cântăreţ bisericesc; posibilitatea accederii în formaţii corale ş.a.).

După promovarea examenului de Bacalaureat absolvenţii acestei secţii se pot înscrie la orice facultate, indiferent de profil (Teologie Pastorală, Didactică, Istorie, Litere, Arhitectură, Ştiinţe Economice etc.).

Calendarul Admiterii:
11-14 iunie – înscrierea candidaţilor;
15-17 iunie – desfăşurarea probelor;
18 iunie – afişarea rezultatelor;

Probele de aptitudini constau:
– o probă orală – se urmăreşte interpretarea unei cântări bisericeşti şi o probă de dicţie;
– o probă scrisă – se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă dobândite în clasele a VII-a şi a VIII-a.

Temele pentru examen sunt în număr de 14.
(Acestea şi alte informaţii se pot afla de la profesorii care predau desciplinele teologice la această secţie, dar şi de la preoţii din Arhiepiscopia Timişoarei).

Leave a Reply