Admitere la Facultatea de Teologie din Timişoara 11-24 iulie 2012

       Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2012-2013. Programul de studii, pentru care Facultatea de Teologie organizează admitere este Teologie ortodoxă pastorală. Potrivit hotărârii biroului senatului UVT privind repartizarea cifrei de şcolarizare la ciclul universitar de licenţă, specializarea Teologie ortodoxă pastorală beneficiază de 30 de locuri bugetate şi 25 de locuri cu taxă.

I. Documente necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

• două fotografii tip buletin (carte) de identitate;

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original — candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultăţii;

 • foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;

• certificat de naştere (copie legalizată);

• certificatul de botez;

• recomandarea preotului paroh;

• binecuvântarea arhiereului de care aparţine;

• scrisoare de intenţie;

• adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor);

• acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare;

• diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;

• acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:

1) au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 2) angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.;  3) orfani sau proveniţi din casele de copii.

 

II. Calendarul admiterii:

11-24 iulie: înscrierea candidaţilor

26 iulie: admitere la ciclul licenţă — verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional şi depunerea contestaţiilor;

27 iulie: afişarea rezultatelor parţiale pentru admiterea la ciclul de licenţă şi confirmarea locurilor.

 

În luna SEPTEMBRIE, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează:

06-15 septembrie: înscrierea candidaţilor,

17 septembrie: admitere la ciclul licenţă — verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional şi depunerea contestaţiilor;

18 septembrie: afişarea rezultatelor pentru admiterea la ciclul de licenţă şi confirmarea locurilor.

Comments are closed.