Adunarea Eparhială întrunită în Arhiepiscopia Timişoarei

      Sâmbată, 21 ianuarie a.c., la sediul Mitropoliei Banatului din Timişoara s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei. Din încredinţarea Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, acestea au avut loc sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

     Lucrările Adunării Eparhiale au debutat la ora 8:30, cu oficierea slujbei de Te Deum în biserica „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş”, din incinta reşedinţei mitropolitane. Apoi, începând cu ora 9:00 toţi cei prezenţi s-au îndreptat spre sala de festivităţi a Centrului eparhial, unde s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale. În deschidere, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul a transmis tututror celor prezenţi binecuvântarea şi alesele gânduri de bine şi apreciere ale Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Nicole, pentru dăruirea şi implicarea de care dau dovadă în bunul mers al vieţii bisericeşti din Banat. În cadrul primei părţi a lucrărilor, a fost ales secretariatul şedinţei format din pr. prof. Sebastian Ardelean, acad. prof. univ. dr. Ion Păun Otiman şi prof. univ. dr. Ioan Talpoş, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara.

     În continuare, părintele secretar a făcut apelul nominal, iar părintele Ionel Popescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei, a prezentat raportul general de activitate pe anul 2011. Raportul a cuprins o sinteză a activităţilor desfăşurate la nivelul întregii eparhii, structurate în capitole precum, „ Asigurarea asistenţei religioase”, „ Contribuţia credincioşilor la dezvoltarea activităţii bisericeşti”, „ Învăţământul teologic şi educaţia religioasă a elevilor”, „ Activitatea culturală” , „ Activitatea de patrimoniu”, „Activităţi administrativ-gospodăreşti şi economico-financiare” şi „ Activitatea social – filantropică”. După citirea raportului general, membrii Adunării s-au retras pentru deliberările pe comisii de lucru: Administrativ-bisericească, Cultural-educaţională, Economică, patrimoniară şi bugetară, Social-filantropică şi comisia Organizatorică şi de validare. În acest timp, în sală au rămas reprezentanţii fundaţiilor, asociaţiilor, organizaţiilor şi diferitelor instituţii din eparhie, inclusiv stareţii, care au discutat pe marginea raportului prezentat şi au formulat o serie de propuneri necesare intensificării vieţii bisericeşti în anul următor. La revenirea membrilor Adunării, s-a reluat şedinţa în plen, iar propunerile comisiilor au devenit hotărâri ale Adunării Eparhiale pentru anul în curs.

     Cuvântul de încheiere i-a revenit Prea Sfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, care a sintetizat cele cuprinse în deciziile adoptate şi luările de cuvânt ale invitaţilor. Totodată, Preasfinţia Sa a transmis celor prezenţi încredinţarea că toate proiectele propuse pentru anul în curs vor fi împlinite cu ajutorul lui Dumnezeu şi datorită bunei colaborări dintre Arhiepiscopia Timişoarei şi principalele instituţii locale şi judeţene.

Comments are closed.