Aniversarea a 6 ani de aparţie neîntreruptă a Ziarului Lumina

În urmă cu şase ani o echipă de jurnalişti entuziaşti se străduia să pună bazele unui cotidian unic ca abordare în media românescă- “ Ziarul Lumina”,un nume predestinat a răspândi cuvântul lui Dumnezeu prin cuvinte omeneşti. Un cotidian care-şi propunea să promoveze alt gen de presă şi să surprindă faţetele unei Românii a valorilor.

Astfel, la 7 februarie 2005, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, tiparul scotea la lumină primul cotidian creştin ortodox din lume :“Ziarul Lumina”.Primul număr era dedicat vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, care la acea dată sărbătorea 90 de ani de viaţă.
Cu prilejul aniversării a şase ani de apariţie neîntreruptă a “ Ziarului Lumina” Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a menţionat următoarele: “Înfăptuirea unui ziar creştin adecvat realităţilor societăţii româneşti necesită mult curaj misionar şi permanent efort de-a transpune în cotidian mesajul peren al Bisericii. De aceea se pot sesiza, de-a lungul acestor şase ani de apariţie, evoluţii în structura editorială a acestei publicaţii, respectiv o pondere diferită acordată, în timp, unor domenii de interes general. Aceste transformări care însoţesc cele 1.834 de numere publicate până acum de ‘Ziarul Lumina’ dau astfel mărturie despre dorinţa Bisericii de a-şi înnoi şi adapta continuu forma mesajului al cărui conţinut este neschimbat: ‘Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi’ (Evrei 13, 8).” .

Menţionăm că începând cu data de 4 octombrie 2010, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, a fost înfiinţată ediţia regională de Banat a “Ziarului Lumina”, ce cuprinde eparhiile din întreg cuprinsul Mitropoliei Banatului. Coordonatorul echipei redacţionale a Arhiepiscopiei Timişoarei este P. On. Părinte Zaharia Pereş, consilier cultural şi are ca reponsabili pe George Giurgiu şi Diac. Marius Mircia.

Leave a Reply