Anunţ achiziţie PRODUSE ALIMENTARE – DIVERSE

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI anunţă achiziţia de PRODUSE ALIMENTARE -DIVERSE în cadrul proiectului “REŢEA INTERREGIONALĂ DE CENTRE EDUCAŢIONALE” – POSDRU/91/2.2/S/61137, proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1. Specificaţii tehnice: Achiziţionare produse alimentare – diverse pentru 2 loturi (Lotul 1: Centrul Educaţional „Patriarh Miron Cristea” – Făget, Lotul 2: Centrul Educaţional „Sfântul Nicolae” – Lugoj), specificaţii tehnice conform Documentaţiei pentru ofertanţi.

2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “ Reţea interregională de centre educaţionale”

3. Bugetul maxim alocat este de 89.420 lei fără TVA, pentru ambele loturi

4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “Preţul cel mai scăzut”

5. Ofertele pot fi trimise la adresa: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, Persoana de contact: Expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana

6. Data limită pentru depunerea ofertei: 02.05.2011, ora 10:00

7. Data publicării anunţului publicitar: 21.04.2011

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: (+40)0356715982, fax (+40)0356715982, e-mail: centre.educationale@yahoo.com

Leave a Reply