Apariţii editoriale

Am primit la redacţie publicaţiile „Lumină lină”, editată de parohia Colonia Gătaia, protopopiatul Deta şi „Iconostas”, editată de parohia Giroc, protopopiatul Timişoara, apărute prin osârdia celor doi preoţi parohi. Ele conţin: articole pe teme de spiritualitate, poezii, rubrici de actualitate din viaţa parohiilor, ş.a.m.d.

Şi parohia Timişoara Freidorf, protopopiatul Timişoara a scos un nou număr al revistei „Effatha” (anul II, nr. 8), având un cuprins foarte bogat în articole, reportaje şi fotografii color.

Leave a Reply