Apariţii publicistice

A apărut numărul 122 (an XI, octombrie 2010) al revistei „Vatră nouă”, editată de comunitatea locală din Giarmata Vii şi redactată de P.On. Părinte paroh Vasile Suciu. Cuprinsul, foarte variat, conţine informaţii din actualitatea localităţii şi din viaţa parohiei, articole pe teme agrare, poezii în grai bănăţean şi rubrica anunţurilor botezurilor, cununiilor şi altor comemorări locale de dată recentă. Ca de fiecare dată, revista este însoţită şi de suplimentul religios „Iconostas”.

Semnalăm apariţia numărului 90 – noiembrie 2010 al foii informative „Învierea Domnului” a parohiei cu acelaşi nume din Lugoj, editată prin osârdia P.On. Părinte paroh Mihai Sidei. Din cuprins menţionăm: pagini de catehism, Sfânta Scriptură, predici şi informaţii din activitatea parohială.

Am apărut de asemenea şi revista trimestrială „Iconostas” editată de parohia Giroc, prin osteneala P.On. Părinte paroh Adrian Chermeleu şi ajunsă la nr. 3(10), iulie – septembrie 2010. Reţinem calitatea grafică de excepţie, precum şi articolele pe teme religioase şi de cultură, poeziile şi paginile pentru copii. Informaţiile „din viaţa bisericii” sunt foarte bogate, semn al unei pastoraţii vii în cadrul comunităţii parohiale girocene.

Leave a Reply