Comunicat de presă

Marţi, 15 iulie 2014, orele 9,30, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, Sala Festivă a Centrului eparhial, B-dul C.D. Loga, nr. 7, Timişoara, în cadrul unei campanii de promovare, va avea loc lansarea oficială a proiectului Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!, care va fi derulat de către Patriarhia Română, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România. La fel ca şi primele două proiecte Alege Şcoala,iniţiate în 2009 şi, respectiv, în 2010, şi finalizate în 2013, de către Patriarhia Română şi World Vision România, proiectul Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest! îşi propune prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune şi măsuri inovative, la nivel multiregional şi menţinerea în sistemul de educaţie a persoanelor expuse acestui risc, precum şi dezvoltarea unor acţiuni remedial corective, pentru persoane care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunile Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest.

Principalele activităţi ale proiectului se referă la: formarea specifică a 53 preoţi şi 53 cadre didactice, implicaţi în prevenirea fenomenului abandonului şcolar, în vederea furnizării de programe de prevenţie şi corecţie; elaborarea unui Toolkit educaţional şi dezvolatarea unei platforme educaţionale virtuale; organizarea de activităţi tip Şcoală de Duminică şi Şcoală după şcoală, pentru aproximativ 1.643 copii şi tineri, din mediul rural şi urban şi 1.314 părinţi ai acestora; organizarea a 12 sesiuni de tabere de creaţie şi a unui concurs cu premii – pe teme religioase.

Proiectul Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest! se va desfăşura pe parcursul a 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015) şi este cofinanţat din Fondul Social European,prin Programul Operaţional Sectorial Dezoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intevenţie 2.2.

inv

Comments are closed.