Concert de colinde şi cântări bizantine

Duminică, 13 decembrie a.c, Grupul de psalţi Tronos al Catedralei Patriarhale din Bucureşti, condus de dirijorul Diacon-Protopsalt Mihail Bucă va fi prezent în Timişoara şi va da răspunsurile la Sfânta Liturghie în biserica parohiei Mehala din Timişoara.

După masă, la orele 17.30, după vecernie, acelaşi grup va susţine în Catedrala Mitropolitană, un Concert de colinde populare şi bizantine alcătuit din două părţi:

PARTEA I
1. Irmos kalofonic “Acum toate s-au umplut de lumină”, glasul I, Grigorios Stathis, traducere din limba greacă în română de Marian Cotigă, membru al grupului de psalţi
2. Polieleul “Robii Domnului” de Hurmuz Hartofilax, refacut de Anton Pann
3. “Vitleeme găteşte-te” – stihire la ceasurile împărăteşti din ajunul Crăciunului, glasul VIII, după Dimitrie Suceveanu
4. Catavasiile “Hristos se naşte, mariţi-L!”, glasul I, după Ştefanache Popescu

PARTEA a II-a
Colinde bizantine şi populare
1. “Noi în seara de Crăciun”
2. “Colindăm colindători”
3. “Trei crai de la Răsărit”
4. “Oaspeţi de azur”
5. “Noi umblăm şi colindăm”
6. “Sus la’naltu’ cerului”
7. “Asta-i casa cea frumoasă” (colind ardelenesc)
8. “Veniţi cu toţii împreună” (după Psaltirea versificată a Mitropolitului Dosoftei)
9. “Slavă să aibe” de Anton Pann

Intrarea este liberă. Vă aşteptăm cu drag!

Leave a Reply