Concursul „Lăudaţi pe Domnul!”, etapa mitropolitană

       Vineri, 12 octombrie, la biserica cu hramul “Naşterea Maicii Domnului” a parohiei Timişoara – Iosefin, din piaţa Mocioni, nr. 9, se va desfăşura etapa mitropolitană a concursului naţional de muzică bisericească “Lăudaţi pe Domnul! ”.

La concurs vor participa corurile preoţeşti care au obţinut locul I la etapa eparhială. Astfel, din partea Arhiepiscopiei Timişoarei va participa corul preoţilor din Protopopiatul Lugoj, iar din partea Episcopiei Caransebeşului, corul preoţilor din Protopopiatul Reşiţa. Formaţia corală care va ocupa primul loc la etapa mitropolitană va reprezenta Mitropolia Banatului la etapa naţională ce se va desfăşura în ziua de 27 octombrie 2012 la Palatul Patriarhiei Române din Bucureşti. Concursul naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul!” – ediţia a V-a, 2012 este organizat cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 1552/2012), de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 18 iunie – 27 octombrie 2012. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 16-17 februarie 2012, a hotărât ca la ediţia a cincia a concursului naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”, din 2012, să participe corale preoţeşti ale protopopiatelor din cuprinsul Patriarhiei Române. De asemenea, ediţia a V-a va include şi o secţiune de compoziţie muzicală, având ca temă Taina Sfântului Maslu, deoarece anul 2012 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor. Prin această secţiune, Concursul „Lăudaţi pe Domnul!” îşi propune să îmbogăţească repertoriul liturgic românesc, stimulând creativitatea compozitorilor de muzică bisericească din ţară.

 

Comments are closed.