CONCURSUL JUDEŢEAN DE RELIGIE SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ – EDIŢIA A II-A

Detalii despre ediția I a Concursului Sf. Iosif cel Nou de la Partoș : aici

I. Motivaţie:

        Din punct de vedere al axiologiei creştine, valorile religioase au rol integrator, de liant între diferite elemente şi structuri cărora le imprimă pecetea eternităţii: „Valorile religioase sunt integrative. Ele integrează, unifică, constituie într-un tot solidar şi coerent toate valorile cuprinse de conştiinţa omului. Prin valorile religioase se înalţă arcul de boltă care uneşte valorile cele mai îndepărtate, adună şi adăposteşte pe cele mai variate. Un individ (persoană n.n.) poate cuprinde diferite valori, pe cele mai multe din ele, dar legătura lor unificatoare va lipsi atâta timp cât valoarea religioasă nu li se adaugă” (Tudor Vianu, Filozofia culturii şi teoria  valorilor, Editura  Nemira, Bucureşti 1998, p.117).

         Unul dintre aspectele inovatoare ale creştinismului este poziţionarea omului, cu nevoile şi posibilităţile sale, în prim-planul preocupărilor: religioase, educaţionale, sociale, etc., pentru calitatea pe care acesta o are, de valoare centrală în cadrul creaţiei.

 În spiritul Constituţiei României, referitor la drepturile religioase, a Legii Cultelor şi a Legii Învăţământului, Concursul judeţean de Religie Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş este rodul unei bune colaborări educaţionale între Mitropolia Banatului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, avându-se în vedere atingerea idealului educaţional propus de Legea învăţământului, inclusiv formarea etică şi morală a elevilor pentru buna lor integrare în societatea românească actuală.

       Predarea Religiei nu se poate mărgini doar la ora de curs. Ea îşi atinge obiectivele în măsura în care elevii se vor integra cât mai bine etic şi moral în viaţa socială şi religioasă, cât şi în viaţa statului şi în viaţa Bisericii. Un om religios cu adevărat este un cetăţean de nădejde al ţării şi un bun practicant al vieţii religioase.

       Cunoştinţele religioase dobândite la ora de Religie se cer puse în practică: acasă, la şcoală, în societate şi în Biserică. De aici decurge necesitatea colaborării cât mai rodnice între profesorul de Religie şi reprezentanţii cultelor, între profesorul de Religie şi preot. Din perspectiva colaborării dintre Școală şi  Biserică, dintre profesorul de Religie şi preot, în baza programei şcolare la Religie ortodoxă şi a curricumului proiectului Bisericii Ortodoxe ,,Hristos împărtăşit copiiilor” s-a organizat cu succes, în anul şcolar 2011-2012, în parteneriat de către Inspecoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, prima ediţie a Concursului judeţean de Religie Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş.

       Biserica Ortodoxă Română se străduieşte şi prin alte parteneriate să-şi desfăşoare activitatea educativă creştină, în acest sens, în parteneriat cu Word Vision România, implementează la nivel naţional proiectele catehetice: ,,Hristos împărtăşit copiiilor” şi ,,Alege Şcoala!”.

       Anul acesta, Concursul judeţean de Religie Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş se află la ediţia a II-a şi se va desfăşura în cadrul parteneriatului educaţional dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei în conformitate cu programa şcolară la Religie ortodoxă şi cu curriculumul proiectului Bisericii Ortodoxe Române ,,Hristos împărtăşit copiiilor”.

II. Tema şi secţiunile concursului:

Anul acesta tema Concursul Judeţean de Religie Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş  este ,,Credinţă şi libertate”. Tema concursului stă în strânsă legătură cu proclamarea anului 2013 de către Patriarhia Română ca Anul omagial al Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, la împlinirea a 1.700 de ani de la Edictul de toleranţă religioasă de la Milano (313) dat de Sfântul Constantin cel Mare, împăratul Imperiului Roman (306-337).

       Concursul va avea şase secţiuni pe tema dată:

clasele II-IV: – memorare şi recitare de poezie religioasă;

                        – realizare de desen religios.

clasele V-VIII: scriere şi recitare de poezie religioasă; 

                          – scriere şi prezentare de eseu religios;

                          – desen religios.

Clasele IX-XII: – scriere şi prezentare de eseu religios.

III. Obiectivele concursului:

1. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament religios-moral;

2. Încadrarea cât mai bună a elevilor în viaţa bisericească şi socială;

3. O colaborare cât mai bună între preot şi profesorul de Religie;

4. Formarea continuă a cadrelor didactice şi a preoţilor.

IV. Desfăşurarea concursului:

Grupul ţintă sunt elevii de nivel: primar, gimnazial şi liceal din şcolile şi parohiile judeţului Timiş.

       Desfăşurarea concursului cuprinde trei etape:

       – una locală  în  fiecare şcoală / parohie până la data de 15.05.2013,

       – una zonală între 22.05.2013 şi 5.06.2013 începând cu ora 15 00  în 11 centre zonale: două la Mitropolia Banatului, Şcoala Gimnazială nr. 7 ,,Sfânta Maria” Timişoara, Belinţ, Biled, Cărpiniş, Deta, Făget, Gătaia, Lugoj şi Nerău.

       – una finală, la Centrul Eparhial Timişoara, în data de 11.06.2013.

       La faza locală şi zonală concursul va începe prin rostirea ,,Rugăciunilor începătoare”, iar la încheierea concursului se va rosti rugăciunea ,,Cuvine-se cu adevarat” împreună cu elevii participanţi.

       La Faza finală concursul va fi deschis printr-un Te-Deum de mulţumire.

       În urma fazei locale, pe şcoală şi parohie, doar câştigătorul locului I de la fiecare secţiune va participa la faza zonală, iar la faza finală vor participa doar câştigătorii loculului I de la faza zonală de la fiecare secţiune.

       Numele câştigătorilor (locul I de la fiecare secţiune de la faza locală) şi al coordonatorului, precum şi eseurile, poeziile (cl. II-IV şi V-VIII) şi desenele scanate vor fi transmise prin intermediul mail-ului la centrele zonale arondate până la data 17.05.2013.

       Concurenţii de la secţiunea desen religios la faza locală vor aduce cu ei la faza zonală şi desenul, scriind pe spatele desenului: numele, prenumele, clasa, şcoala, parohia şi numele preotul sau profesorului îndrumător.

       Numele elevilor câştigători, al preoţilor şi al profesorilor îndrumători din cele 11 centre zonale (locul I de la fiecare secţiune), poeziile, eseurile şi desenele câştigătoare (scanate în format pdf) în format electronic vor fi transmise la Centrul Eparhial Timişoara, la adresa de e-mail supliment_catehetic@yahoo.com până la data de 7.06.2013 pentru faza finală. Eseul va fi de maxim 1 pagină, caracterele vor fi  Times  New Roman de 12 mm, cu spaţiere de 1,5 rânduri; eseurile mai mari de o pagină nu vor intra în concurs.

       Elevii câştigători la faza locală vor concura cu aceleaşi desene, poezii şi eseuri până la faza finală.

       Elevii de liceu din Timişoara fac excepţie parţial de la desfăşurarea concursului. Astfel, în vederea participării liceenilor la concurs, fiecare liceu îşi va desemna 2 elevi care vor participa la trei întâlniri-dezabatere pe tema concursului. Întâlnirile se vor desfăşura astfel: un invitat va susţine o scurtă prelegere pe tema concursului, apoi va avea loc un dialog-dezbatere. Întâlnirile vor avea loc în perioada 11-30.04.2013: la Universitatea de Vest (Aula Magna – joi, 11.04.2013, ora 18), la Biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Timişoara (18.04.2013, ora 18) şi la Biserica Studenţilor (23.04.2013, ora 17).

       În urma acestor dezbateri, a lecturii şi experienţei religioase proprii, elevii de liceu, care au participat la întâlnirile de dialog duhovnicesc, vor redacta un eseu de maxim 2 pagini (caracterele vor fi Times  New Roman de 12 mm, cu spaţiere de 1,5 rânduri), iar câştigătorul din fiecare liceu va participa la faza zonală, la unul dintre cele două centre zonale din Timişoara, unde va fi arondat liceul său. Cele mai bune lucrări vor fi publicate în Suplimentul Catehetic al Revistei “Învierea” a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române  a Timişoarei.

       La nivel liceal, de la faza zonală se califică pentru faza finală: – locurile I, II şi III de la centrele zonale: Timişoara I şi II; -locul I de la centrul zonal Biled; locul I de la centrul zonal Deta şi locurile I şi II de la centrul zonal Lugoj.

       În realizarea desenelor, a poeziilor şi a eseurilor pot fi luate în considerare următoarele aspecte legate de viaţa şi slujirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi de realităţile vieţii de astăzi:

– Starea Imperiului Roman înaintea Edictului de la Milano (313) – criza religioasă şi morală,

– Persecutarea creştinilor şi suferinţa Bisericii  (cauze, forme de manifestare a persecutiei, Biserica din catacombe, martiriul creştinilor) – Dezvoltarea cultului martirilor,

– Constantin cel Mare (306-337): convertirea sa la creştinism, arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer, încreştinarea însemnelor militare (scuturi, steaguri) cu monograma creştină, victoria de la Pons Milvius,

– Edictul de la Milano (313): toleranţă şi libertate pentru Biserica creştină,

– Rolul şi importanţa Sfintei Împărătese Elena în sprijinirea creştinismului,

– Implicarea Sfântului Constantin cel Mare în sprijinirea Bisericii,

– Libertatea religioasă într-o lume secularizată şi laicizată.

       Ceea ce este foarte important este originalitatea abordării şi modul în care se realizează desenul, se scrie poezia şi se recită, se alege o poezie (secţiunea de memorare şi recitare de poezie) sau cum se scrie un eseu, care de altfel, este o compunere ce cuprinde trei părţi componente: introducere, cuprins şi încheiere.

      Toţi elevii participanţi la concurs, la cele şase secţiunui, vor primi premii, diplome, iconiţe şi cărţi creştine.

V. Criterii  de jurizare:

Secţiunea de memorare şi recitare de poezie religioasă (II-IV).

       Criterii de jurizare: corectitudine text în exprimare, dificultate text, corectitudinea învăţăturii creştine, recitare şi trăire religioasă.

 

Secţiunea de:

               – scriere şi recitare de poezie religioasă (V-VIII);

               – scriere şi prezentare de eseu religios (V-VIII şi IX-XII).

         Criterii de jurizare: corectitudinea învăţăturii creştine, stil, originalitate, corectitudine gramaticală, prezentarea citită a eseului  şi felul recitării la poezie.

 

Secţiunea de desen religios (II-IV şi V-VIII).

        Criterii de jurizare:  respectarea temei şi originalitate.

       La cele şase secţiuni ale concursului, în funcţie de criterile de jurizare, fiecare membru al juriului va acorda o notă, iar apoi se face media notelor de la toţi membrii juriului, obţinându-se astfel clasamentul final al secţiunii.

       Dacă un membru al juriului va avea elev din şcoala sau parohia sa în concurs, nu va acorda notă, jurizând doar ceilalţi membrii ai juriului.

VI. Componenţa juriului la:

     –  faza locală (şcoală/parohie):

                       -Preot Paroh;

                       -Profesor de Religie;

     –  faza zonală:

                       P.On. Părinţi Protopopi;

                       -Director şcoală din localitate;

                       Responsabilii proiectului ,,Hristos împărtăşit copiiilor”;

                       – Profesori de Religie.

  faza finală :

             – Preasfinţitul Părinte Episcop Paisie Lugojanul;

             – Inspector Şcolar General Prof. Dr. Cornel Petroman

             – Inspector Şcolar de Religie Profesor Daniela Buzatu

             – P.On. Părinte Consilier Sorin Lungoci;

             – P.On. Părinte Consilier Zaharia Pereş;

             – Prof. Crina Pîrvu;

             – Preot Aurel-Cristian Tomescu.

VII. CENTRELE  ZONALE: locaţie şi data desfăşurării etapei  zonale, organizatori, şcolile şi parohiile arondate:

1. Centrul Zonal I: Timişoara I

2. Centrul Zonal II: Timişoara II

3. Centrul Zonal III: BILED

4. Centrul Zonal IV:  CĂRPINIȘ

5. Centrul Zonal V:  TIMIȘOARA III

 6. Centrul Zonal VI: NERĂU

7. Centrul Zonal VII: BELINŢ

8. Centrul Zonal VIII: LUGOJ

9. Centrul Zonal IX: FĂGET

10. Centrul Zonal X: DETA

 11. Centrul Zonal  XI: GĂTAIA

 

 

IX. Consideraţii finale:

        Faza finală va fi organizată la Timişoara, la Mitropolia Banatului, într-un cadru festiv. Direct implicaţi în implementarea proiectului sunt profesorii de Religie Ortodoxă şi preoţii parohiilor care au pe raza parohiilor şcoli. Resursele financiare necesare implementării acestui proiect vor fi asigurate, în principal, de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, Parohia Ortodoxă Română Comloşu Mare şi parohiile Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei.

 

Comments are closed.