Concursul Judeţean de Religie “Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş”

I. Motivaţie :
Din punct de vedere al axiologiei creştine, valorile religioase au rol integrator, de liant între diferite elemente şi structuri cărora le imprimă pecetea eternităţii: „Valorile religioase sunt integrative. Ele integrează, unifică, constituie într-un tot solidar şi coerent toate valorile cuprinse de conştiinţa omului. Prin valorile religioase se înalţă arcul de boltă care uneşte valorile cele mai îndepărtate, adună  şi adăposteşte pe cele mai variate. Un individ poate cuprinde diferite valori, pe cele mai multe din ele, dar legătura lor unificatoare va lipsi atâta timp cât valoarea religioasă nu li se adaugă” (Tudor Vianu, Filozofia culturii şi teoria  valorilor, Editura  Nemira, Bucureşti 1998, p.117).
Unul dintre aspectele inovatoare ale creştinismului este poziţionarea omului, cu nevoile şi posibilităţile sale, în prim-planul preocupărilor: religioase, educaţionale, sociale, etc. , pentru calitatea pe care acesta o are, de valoare centrală în cadrul creaţiei.
În spiritul Constituţiei României, referitor la drepturile religioase, a Legii Cultelor şi a Legii Învăţământului, Concursul judeţean de Religie Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş  se doreşte să fie rodul unei bune colaborări educaţionale între Mitropolia Banatului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş avându-se în vedere atingerea idealului educaţional propus de Legea învăţământului, inclusiv formarea etică şi morală a elevilor pentru buna lor integrare în societatea românească actuală.
Predarea Religiei nu se poate mărgini doar la ora de curs. Ea îşi atinge obiectivele în măsura în care elevii se vor integra cât mai bine etic şi moral  atât în viaţa socială şi religioasă, atât în viaţa statului cât şi în viaţa Bisericii. Un om religios cu adevărat este un cetăţean de nădejde al ţării şi un bun practicant al vieţii religioase.
Cunoştinţele religioase dobândite la ora de Religie se cer puse în practică: acasă, la şcoală, în societate şi în Biserică. De aici decurge necesitatea colaborării cât mai rodnice între profesorul de Religie şi reprezentanţii cultelor, între profesorul de Religie şi preot. Din perspectiva colaborării dintre şcoală şi  Biserică, dintre profesorul de Religie şi preot, la Comloşu Mare în baza programei şcolare la Religie ortodoxă şi a curricumului proiectului Bisericii Ortodoxe ,,Hristos împărtăşit copiiilor” s-a organizat cu succes, în anii şcolari 2009-2010 şi 2010-2011, cu acordul Inspecoratului Şcolar Judeţean şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae Corneanu, un concurs zonal  de Religie. Biserica Ortodoxă Română se străduieşte şi prin alte parteneriate să-şi desfăşoare activitatea educativă creştină, în acest sens în parteneriat cu Word Vision România implementează la nivel naţional proiectul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiiilor”.
Concursul judeţean de Religie Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş  se va desfăşura anual sub patronajul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi al Mitropoliei Banatului în conformitate cu programa şcolară la Religie ortodoxă şi cu curriculumul proiectului Bisericii Ortodoxe Române ,,Hristos împărtăşit copiiilor”.

II. Tema primei ediţii a Concursul Judeţean de Religie Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş   este   ,,Tămăduire şi sfinţenie”.  
Anul 2012 a fost declarat de către Patriarhia Română Anul omagial al Sfântului Maslu şi al  îngrijirii bolnavilor  şi de aceea tema concursului ,,Tămăduire şi sfinţenie” stă  în strânsă legătură cu anul omagial al Bisericii Ortodoxe Române.  Concursul va avea trei secţiuni : interpretare de poezie religioasă la clasele II-IV, eseu religios la clasele V-VIII şi desen religios la clasele II-VIII, iar pentru fiecare secţiune se vor acorda premii şi menţiuni.

III. Obiectivele concursului :
1. Formarea virtuţilor creştine  şi consolidarea deprinderilor de comportament religios-moral;
2. Încadrarea cât mai bună a  elevilor în viaţa socială şi bisericească;
3. O colaborare cât mai bună între preot şi profesorul de Religie;
4. Formarea continuă a cadrelor didactice şi  a  preoţilor.

IV.Grupul ţintă sunt elevii de şcoală primară şi gimnazială  din şcolile şi parohiile judeţului.

V. Concursul se va desfăşura în mai multe etape :
– una locală în  fiecare şcoală  şi parohie până la data de  29.02.2012,
– una zonală între 12-29.03.2012  în 11 cetre zonale :  2 la Mitropolia Banatului, Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” din Timişoara, Belinţ, Comloşu Mare,  Deta,  Iecea Mică,  Făget,  Gătaia,  Lugoj  şi  Variaş.
– una finală la Timişoara: la Centrul Eparhial, la Mitropolia Banatului  în data de  5.04.2012,
Elevii vor concura pe tema dată ,,Tămăduire  şi sfinţenie” la cele trei secţiuni:
– recitare de poezie religioasă (clasele II-IV),
– scriere  şi prezentare de eseu religios (clasele V-VIII),
– desen religios (clasele II-VIII)

  VI. CRITERII   DE   JURIZARE :
– recitare de poezie: – corectitudine text
– dificultate text
–  recitare
•    Fiecare criteriu se notează cu 10 puncte, făcându-se la urmă media  celor trei note.

– eseu religios: – legătura dintre viaţa sfântă şi Sfânta Taină a Maslului
– corectitudinea învăţăturii creştine
– stil, originalitate, corectitudine gramaticală
– prezentarea citită a eseului
•    Fiecare criteriu se notează cu 10 puncte, făcându-se la urmă media celor patru  note.

– desen religios:   – respectarea temei
– originalitate
•    Fiecare membru al juriului  va da o notă de  la 5 la 10, apoi se va face media notelor.

  VII.    Desfăşurarea concursului:
La începutul fiecărui concurs din cadrul celor trei etape se va săvârşi o rugăciune publică,  un Tedeum de mulţumire.
În urma fazei locale : pe şcoală şi parohie,  câştigătorul (locul I) de la fiecare secţiune va participa la faza zonală, iar câştigătorii de la faza zonală vor participa la faza finală din 5.04.2012 de la Timişoara. Faza zonală va avea 11 centre zonale, iar câştigători (locul I de la fiecare secţiune) din cele 11 centru zonale vor merge la faza finală. Numele câştigătorilor ( locul I) la fiecare secţiune la faza locală şi eseurile vor fi transmise în format electronic la centrele arondate până la data 2.03.2012.  Concurenţi de la secţiunea desen religios la faza  zonală din cele 11 centre vor aduce cu ei şi desenul scriind pe spatele desenului: numele, prenumele, clasa, şcoala şi parohia. Numele câştigătorilor din cele 11 centre zonale (locul I de la fiecare secţiune) şi eseurile în format electronic şi  desenele  vor fi transmise la Centrul Eparhial,  la Mitropolia Banatului,  până la data de 2.04.2012 pentru faza finală.
Eseul va fi de  maxim 1 pagină, caracterele vor fi  Times New Roman de 14 mm, cu spaţiere de 1,5 rânduri; eseurile mai mari de o pagină nu intră în concurs.
Proiectul  concursului  va fi publicat şi pe site-ul Mitropoliei Banatului.

VIII. Premiile şi  menţiunile  se vor acorda pentru fiecare fază şi pentru fiecare secţiune :
– cl.  II-IV recitare de poezie religioasă;
– cl. V-VIII scriere şi prezentare de eseu religios;
– cl. II-VIII desen religios.

IX.  Îndrumători  din  partea instituţiilor partenere :
–  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean Timiş:
Inspector Şcolar de Religie Pr. Ic. Stav. Prof. Dorinel  Savescu,
–  Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei :
P.C. Consilier Sorin Lungoci- coordonatorul  Proiectului  Hristos Împărtăşit Copiiilor  şi   P.C. Părinte Consilier Ic. Stav. Zaharia Pereş.

X. Direct implicaţi în desfăşurarea concursului din partea parohiilor şi şcolilor sunt :
preoţii  parohi,  profesorii de Religie,  profesorii de Limba şi Literatură Română, profesorii de Desen, învăţătorii şi diriginţii.

XI. Juriul pe faze va fi format astfel :
– faza locală ( şcoală/parohie) :
-Director Şcoală;
-Preot Paroh;
-Profesor de Religie;
-Profesor Limba şi Literatura Română;
-Profesor de Desen.
– faza zonală:
-Preaonorat Părinte Protopop ;
-Director şcoală din localitate;
-Responsabilii proiectului ,,Hristos împărtăşit copiilor”;
-Profesor Limba şi Literatura Română- şcoala din localitate;
-Profesor Desen- şcoala din localitate;
-Responsabil proiect.
– faza finală :
-Preasfinţitul Părinte Episcop Paisie Lugojanul;
-Inspector Şcolar General  Prof. Marin Popescu;
-P.C. Părinte Consilier Ic. Stav. Zaharia Pereş;
-P.C. Consilier  Sorin Lungoci;
-Inspector Şcolar de Religie  Pr. Ic. Stav. Prof. Dorinel  Săvescu;
-Preot Aurel-Cristian Tomescu.

XII. CENTRELE  ZONALE: locaţie şi data desfăşurării etapei  zonale, organizatori,  şcolile şi parohiile arondate.

1. CENTRUL ZONAL  TIMIŞOARA I,
2.CENTRUL ZONAL TIMIŞOARA  II,
3.CENTRUL ZONAL COMLOŞU MARE,
4. CENTRUL  ZONAL  IECEA  MICĂ,
5. CENTRUL ZONALTIMIŞOARA III – ( TIMIŞOARA II – RURAL),
6. CENTRUL ZONAL VARIAŞ,
7. CENTRUL ZONAL BELINŢ,
8.CENTRUL ZONAL LUGOJ,
9. CENTRUL   ZONAL   FĂGET,
10.CENTRUL ZONAL DETA,
11. CENTRUL ZONAL GĂTAIA.

XI. Faza finală : va fi organizată la Timişoara, la Mitropolia Banatului, într-un cadru festiv. Direct implicaţi în implementarea proiectului sunt în primul rând profesorii de Religie ai cultului creştin-ortodox şi preoţii parohiilor care au pe  raza parohiilor şcoli. Resursele financiare  necesare implementării acestui proiect vor fi asigurate în princiopal de Mitropolia Banatului prin  Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei şi parohiile de pe cuprinsul ei, ca unităţi de cult subordonate.  De asemenea  se  va face apel şi la bunăvoinţa unor sponsori.


XII. Câștigătorii concursului Sf. Iosif cel Nou de la Partoș
:

1. Etapa Zonală

2. Etapa Finală

Comments are closed.