Concursul naţional de creaţie “Copilul în familie”

Concursul naţional de creaţie creştină „Copilul în familie” este organizat de Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului teologic – educaţional al Patriarhiei Române. El se desfăşoară în cele 29 eparhii ale Patriarhiei Române şi se adresează tuturor copiilor care participă la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, precum şi la proiectul „Alege Şcoala!”.

Competiţia se va desfăşura pe două secţiuni, una literară şi una artistică.
Pentru secţiunea literară se va alcătui un eseu de maxim 1 pagină, o poezie sau altă lucrare literară cu tema Copilul în familie şi având ca subiect principal Botezul meu (pornind de la modul în care se reflectă în viaţa copilului evenimentul major al Botezului propriu), lucrare care va fi rostită/citită şi evaluată în perioada finală a etapei într-un cadru festiv.
Pentru secţiunea artistică se va alcătui o lucrare artistică (desen sau pictură) reprezentând tema Copilul în familie şi având ca subiect principal Botezul meu care va purta marca originalităţii autorului. Poate fi reprezentată scena Botezului Domnului sau alte creaţii legate de botez. Lucrările vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii festive odată cu evaluarea secţiunii literare.

Premierea se va face la nivelul protopopiatelor – în perioada Săptămânii Luminate (sau cel mai tărziu 5 mai) în cadru festiv prin organizarea unui eveniment de către responsabilii pentru cateheza parohială din protopopiat intitulat Copilul în familie-Botezul meu şi asociat cu omagierea Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română de către Biserica Ortodoxă Română. Iar la nivelul eparhiei – în ziua de 10 mai 2011 – organizarea unui eveniment de către inspectorul eparhial pentru catehizarea parohială intitulat de asemenea Copilul în familie-Botezul meu, la care va fi invitat câte un câştigător (sau primii trei) din partea fiecărui protopopiat pentru a rosti în cadru festiv lucrarea literară întocmită şi deasemeni organizarea unei expoziţii cu lucrările premiate la nivelul protopopiatelor.

Câştigătorii la nivel de eparhie a celor două secţiuni, împreună cu preoţii care i-au îndrumat, vor participa la etapa finală la Bucureşti în perioada 20 – 21 mai.

Leave a Reply