Conferinţa „Samarineanul milostiv şi iubirea aproapelui“

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, miercuri, 22 februarie, în sala de festivităţi a Centrului eparhial din Timişoara a avut loc conferinţa cu tema ,,Samarineanul milostiv şi iubirea aproapelui, susţinută de Prof. dr. Dan Cioată şi dr. Gabriel Ciorîcă de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara.

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Timişoarei, în colaborare cu Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Alături de studeţii şi profesorii de la catedra de Teologie au participat preoţi misionari ce îşi desfăşoară activitatea în spitalele timişene.

În deschiderea întâlnirii, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei  a adresat celor prezenţi binecuvântarea şi mesajul Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae, precum şi un cuvânt  despre importanţa organizării unor astfel de întâlniri între slujitorii altarelor şi medici.

 În continuare, Prof. Dr. Dan Cioată în prelegerea sa a vorbit despre rolul credinţei în misiunea medicului şi a preotului, aflaţi la căpătâiul bolnavului. Acesta a subliniat importanţa conştientizării actului religios, cât şi a celui medical, ca lucrări ale lui Dumnezeu, evindeţiind totodată nevoia unei medicine creştine bazate pe iubirea milostivă  a celui aflat în suferinţă.

  La rândul său, dr. Gabriel Ciorîcă a vorbit celor prezenţi despre modeul în care se poate îmbina rugăciunea cu actul medical, pornind de la Pilda Samarineanului Mislostiv din evanghelia de la  Luca 10, 25-37. În acelaşi timp  domnia sa a precizat că aplicarea principiilor creştine  în toate specialităţile medicale  şi o mai bună colaborare cu preoţii din spitale şi cei misionari ar fi o soluţie pentru criza actuală, cauzată în primul rând de lipsa iubirii miltostive a celor aflaţi în nevoi.

În finalul conferinţei, studeţii teologi şi preoţii au adresat întrebări celor doi conferenţiari, referitoare la diverse aspecte privind înţelegerea actului medical ca împreună lucrare a omului cu Dumnezeu, şi totodată  explicarea perspectivei medicale asupra postului şi a vieţii şi moralei creştine propovăduite de Biserică.

„Arhiepiscopia Timişoarei va organiza în cursul Anului omagial al al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor o serie de întâlniri şi conferinţe cu preoţii misionari şi medicii timişoreni, pentru a evidenţia importanţa credinţei în Dumnezeu atât pentru pacientul suferind, cât şi pentru cei care desfăşoară actul medical asupra acestuia”, a declarat Pr. Zaharia Pereş, consilier cultural la Centrul eparhial, în încheierea evenimentului.

Toţi cei prezenţi a primit lucrările „Actualitatea literaturii vechi creştine”, semnată de Întâistătătorul Mitropoliei Banatului  şi „Medicina ca misiune”, interviu realizat de Mariana Pândaru cu dr. Dan Cioată, chirurg cadiovascular.

Comments are closed.