Congres de Imnologie la Timişoara

 În perioada 3-5 martie 2013, Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în colaborare cu Societatea Română de Imnologie a organizat Congresul de Imnologie 2013, cu participare internaţională. Tema congresului a fost „Compozitori, aranjori, poeţi şi textieri de imnuri religioase”. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala „Orpheum” de la Facultatea de Muzică din Timişoara. În deschiderea congresului s-au rostit cuvinte de bun venit din partea conducerii Universităţii de Vest din Timişoara, rector prof. univ. dr. Marilen Pirtea, a conducerii Facultăţii de Muzică din Timişoara, decan prof. dr. Violeta Zonte şi a Preşedintelui Societăţii Române de Imnologie, prof. dr Felician Roşca. Programul întalnirilor a cuprins susţinerea unor referate de către mai mulţi profesori dintre care amintim: Oratoriu „Octoihul de la Sibiu” de Gheorghe Şoima – O capodoperă a literaturii vocal-simfonice, pr. lect. dr. Sorin Dobre, Facultatea de Teologie din Sibiu, „Reflecţii la opera lui Macarie Ieromonahul” pr. conf. dr. Mihai Brie, Facultatea de Teologie din Oradea, Textele scripturistice şi imnografice, arhidiacon conf. dr. Ioan Ardelean, Universitatea Ovidius din Constanţa, Relevanţa compozitorului Ion Vidu pentru începuturile prelucrărilor corale inspirate din muzica ortodoxă de strană a Banatului, diacon, asist. dr. Ion Alexandru Ardereanu. În încheiere a fost susţinut un concert de muzică sacră de studenţii Facultăţii de Muzică din Timişoara.

Comments are closed.