Consiliul Eparhial întrunit la Timişoara

Consiliul Eparhial, întrunit în şedinţă de lucru, joi, 5 decembrie a adus în atenţia membrilor prezenţi, ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod ce au fost comunicate în urma şedinţei din octombrie 2013. Cu acest prilej, au mai fost rezolvate problemele curente ale secţiilor administrativ-bisericească, culturală, economică şi juridică şi s-a accentuat nevoia bunei organizări a alegerilor membrilor mireni în consiliile şi comitetele parohiale, a membrilor clerici şi laici din Adunarea Eparhială, arătându-se că trebuie respectată întocmai hotărârea Sfântului Sinod cu graficul derulării acestora. De asemenea, a fost completat postul vacant de preot paroh la parohia Bara, protopopiatul Lugoj, s-a aprobat îmbisericirea unui preot misionar şi au fost aprobate schimbările de personal neclerical la nivelul întregii eparhii. Secţia culturală a prezentat rezultatul şedinţei de lucru din 4 decembrie, derulate la sediul Episcopiei din Caransebeş în legătură cu situaţia învăţământului teologic din Mitropolia Banatului. Secţia economică a prezentat ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod cu privire la organizarea pelerinajelor în Patriarhia Română, colecta pentru Catedrala Mântuirii Neamului şi colecta din perioada postului Naşterii Domnului pentru familiile nevoiaşe cu venit redus. Compartimentul juridic a pus în discuţie, rapoartele parohiilor înaintate prin oficiile protopopeşti, privind arendarea terenurilor şi închirierea unor spaţii bisericeşti.

Comments are closed.