Întâlniri ecumenice locale

Cu prilejul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor din acest an (18-25 ianuarie) care a stat sub semnul cuvintelor „Voi sunteţi martorii acestora” (Luca 24, 28), în mai multe biserici creştine reprezentanţii cultelor s-au reunit pentru a se ruga şi încuraja pe calea spre unitate.

Duminică 24 ianuarie, în cursul serii s-a desfăşurat la biserica penticostală „Filadelfia” din Timişoara întâlnirea ecumenică de rugăciune la care au luat parte conducătorii cultelor locale însoţiţi de câte o formaţie corală.

Joi 21 ianuarie s-a desfăşurat la biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj întâlnirea ecumenică a reprezentanţilor cultelor din localitate.

Duminică 17 ianuarie s-a desfăşurat la biserica romano-catolică a piariştilor din Timişoara o întâlnire ecumenică a tinerilor, organizată de Centrul diecezan de tineret.

La toate întâlnirile menţionate au luat parte şi delegaţii eparhiei noastre.

Leave a Reply