Întâlniri ecumenice locale

Sâmbătă 17 ianuarie s-a desfăşurat la catedrala „Pogorârea Sfântului Spirit” din Lugoj întâlnirea ecumenică anuală a reprezentanţilor cultelor din localitate. Întâlnirea a fost organizată de Episcopia greco-catolică a Lugojului, personal de către Prea Sfinţitul Episcop Alexandru Mesian. Din partea protopopiatului ortodox român din oraş a fost prezent la întâlnire P.C. Părinte secretar Nicolae Borduz, însoţit de corala protopopiatului.

Duminică 18 ianuarie a avut loc la biserica romano-catolică a piariştilor din Timişoara întâlnirea ecumenică a tinerilor aparţinând cultelor din oraş. Aceasta s-a organizat de către Centrul diecezan pentru tineret al Episcopiei romano-catolice. Biserica noastră a fost reprezentată prin P.On. Părinte conf. dr. Nicolae Belean şi P.On. Părinte Marius Florescu, respectiv prin corul Facultăţii de Teologie din Timişoara şi membri ai Ligii tineretului ortodox.

Leave a Reply