Inteligența credinței și vocația autentică a creștinului. (Workshop realizat în colaborare cu Facultatea de Teologie)

În data de 18.02.2021, începând cu ora 14.30, a fost organizat un Workshop în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității de Vest Timișoara.

Activitatea s-a adresat tuturor profesorilor de Religie Ortodoxă din județul Timiș care predau la clasele IX-XII și s-a desfășurat în sistem online. Această primă întâlnire a avut ca invitați, în primul rând, pe părintele Constantin Jinga, conferențiar universitar și titular al catedrei de Studii Biblice, care a susținut o prelegere despre „Școala Rugăciunii – Libertate în Hristos”. Întâlnirii noastre s-a alăturat, de asemenea, domnul Daniel Lemeni, lector universitar și titularul catedrei de Spiritualitate Ortodoxă, cu o prezentare intitulată „Vocația autentică a creștinului în lume – xéniteia. În continuare au avut loc dezbateri și discuții despre rolul religiei în viața tinerilor liceeni și modul în care aceștia sunt interesați de dobândirea unei înțelepciuni practice (phronesis) sau de o re-personalizare a eticii (trecerea de la etic la noetic). Profesorii Liceului Ortodox „Sf. Antim Ivireanul” au remarcat, la nivelul liceal, o preocupare analitică pentru temele de interes care stimulează gândirea critică alături de mărtusirirea adevărului de credință, totul coexistând armonios printr-o inteligență a credinței mărturisită ecclesial. În cadrul celorlalte licee de top din Timișoara, precum liceele C.D. Loga și Grigore Moisil, tinerii sunt interesați de interdisciplinaritate, fiind receptivi la părerea Bisericii legată de problematica raportului dintre Scriptură și știință, respectiv domeniul fizicii în care acești tineri excelează, având proiecte comune cu cercetători în domeniul roboticii de la NASA. În cadrul discuțiilor inițiate, așa precum remarca unul dintre profesorii de religie de la acest liceu, acești tineri doresc să fie liberi în a-și expune ideile, temele nonconformiste, fiind interesați de dezvoltare persoanlă și autocunoaștere, din care religia nu este exclusă, ci chiar dorită. Profesorii de reiligie de la liceul Pedagogic au subliniat colaborarea cu profesorul de limba română, existând deja cercuri de lectură cu tematică religioasă, dar și grupuri corale, fiind atrași de activități practice și voluntariat. Activitățile acestea se bucură de sprijinul diriginților, ținându-se cont și de sugestiile părinților ca parteneri educaționali, care sprijină ora de religie, cultura și spiritualitatea ortodoxă. Tot la Liceul Pedagogic s-a inițiat un proiect de școală online pentru elevii de la sate, în care liceeni au oferit meditații pentru colegii lor defavorizați. Și tineri minunați de la științele naturii sunt fascinați de afirmații pozitive din psalmi și evanghelii pe care și le însușeșc existențial. Un fapt semnificativ este și acela că majoritatea profesorilor din cadrul acestui liceu sunt absolvenți și de teologie, ca a doua facultate, manifestând interes pentru inteligența credinței și trăirea filocalică. Elevii Colegiului Național Bănățean au realizat un site, intitulat „Foișorul de Foc”, unde inspirația literaturii Rugului Aprins se resimte în cadrul unor eseuri ale tinerilor, precum cel legat de spiritualitate, cu titlul „Inima – organ trupesc, sălaș dumnezeiesc”, prin care autorul afirmă că taina nu se raționalizează, ci se descoperă. Piramida nevoilor umane a lui Maslow a fost invocată de cei doi profesori de teologie (în paralel cu Eccleziast 11, 9-10), pentru a sublinia gradul ridicat de interes pentru nevoile spiritual ale tinerilor. În acest sens, liceeni citesc avid din Înțelepciunea lui Solomon sau din literatura religioasă (în special poezie), iar profesorii de religie vin în sprijinul acestor aspirații ale propriilor elevi, cu mici ghiduri de texte din literatură și teologie în cadrul Proiectului „Cercul de lecturi religioase”, inițiat de doamna inspector Daniela Buzatu. Scopul întâlnirii a fost unul dublu: pe de o parte, actualizarea conținuturilor cu literatură biblică și de spiritualitate ortodoxă, pe de altă parte, crearea unui calendar al întâlnirilor ulterioare pe grupe de licee, în care să se organizeze întâlniri între tinerii liceeni și studenții teologi, împreună și profesorii acestora de la Facultatea de Teologie din Timișoara. În încheierea întâlnirii s-a subliniat importanța unei întoarceri la tradiția și conștiința patristică, într-un context în care este nevoie de multă luciditate duhovnicească.

Comments are closed.