Întrunirea Adunării Naţionale Bisericeşti

Astăzi, 24 februarie 2009, în Aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti a Bisericii Ortodoxe Române, organism central deliberativ pentru problemele administrative, sociale şi culturale, economice şi patrimoniale, format din membrii Sfântului Sinod şi câte trei reprezentanţi – doi mireni şi un cleric – ai fiecărei eparhii.

În cadrul şedinţei a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2008, în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, organizatorică, administrativă, construirea de noi locaşuri de cult, viaţă monahală, învăţământ teologic şi religios în şcolile publice, patrimoniu cultural bisericesc, activitatea editorial-tipografică, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile bisericeşti şi interreligioase etc.

S-au bucurat de apreciere activităţile multiple ale Bisericii Ortodoxe Române din anul 2008, între care au fost evidenţiate canonizarea a şaisprezece noi sfinţi români, alegerea şi întronizarea a zece noi ierarhi, resfinţirea Catedralei Patriarhale (26 octombrie 2008) de către ierarhii Sfântului Sinod la împlinirea a 350 de ani de la sfinţirea sfântului locaş, precum şi organizarea la Bucureşti a pelerinajului cu moaştele Sfântului Apostol Pavel aduse de la Veria, Grecia, (23-29 octombrie 2008).

A mai fost subliniată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române în care funcţionează 345 aşezăminte social-filantropice, dintre care: 109 aşezăminte pentru copii, 51 aşezăminte pentru vârstnici, 106 cantine şi brutării sociale, 23 cabinete medicale şi 2 farmacii sociale, 11 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 33 centre de consiliere, 1 centru pentru victimele traficului de fiinte umane şi 19 centre pentru asistenţa familiilor în dificultate. De serviciile şi proiectele sociale desfăşurate în eparhii, în anul 2008, au beneficiat 406.164 persoane şi familii, din care: 135.916 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, 31.448 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului de fiinte umane şi delicvenţi, 118.887 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate, precum şi 119.913 familii sărace, fără posibilităţi materiale sau adăpost, tineri, studenţi, şomeri, deţinuţi eliberaţi sau victime ale inundaţiilor şi altor calamităţi.

În anul 2008, pentru susţinerea activităţilor social-filantropice şi sprijinirea celor asistaţi şi a sinistraţilor, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 37.000.000 lei.

Între activităţile cultural-misionare a fost remarcată lucrarea desfăşurată de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române format din Radio Trinitas, Televiziunea TRINITAS, publicaţiile Lumina, agenţia de ştiri Basilica şi Biroul de Presă.

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat începutul lucrărilor de proiectare a Catedralei Mântuirii Neamului şi a instalaţiilor aferente, aceasta fiind o necesitate stringentă.

În cuvântul adresat membrilor Adunării Naţionale Bisericeşti, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2008 a fost încununată de roade bogate şi împliniri misionare, datorate strădaniilor tuturor celor ce s-au implicat, cu timp şi fără timp, ierarhi, preoţi şi mireni deopotrivă, în plan pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic.

Deşi anul în care am intrat, 2009, este profund marcat de criza financiară şi economică, totuşi Biserica trebuie să continue cele mai importante lucrări ale sale în plan pastoral şi social.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Leave a Reply