Întrunirea Consiliului eparhial la Timişoara

Şedinţa consiliului eparhial întrunită azi, 27 noiembrie 2012 la Timişoara a analizat şi aprobat o serie de probleme bisericesti, culturale, economice, sociale, patrimoniale, de învăţământ religios aflate pe ordinea de zi. Între acestea se numără completarea unor posturi vacante de preot la biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj şi la parohia Găvojdia din protopopiatul Lugoj. De asemenea au fost analizate probleme legate de sprijinirea parohiilor, care nu pot asigura salarizarea preotului, stabilind măsuri concrete de a fi ajutaţi aceşti slujitori ai Biserici aflaţi în zone izolate şi cu o populaţie  îmbătrânită. Au fost prezentate spre luare la cunoştiinţă şi punere în aplicare ultimele hotărâri aduse de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind sprijinirea activităţii filantropice, prin stabilirea colectei speciale în toate parohiile, pentru ca Biserica să-şi poată împlini misiunea ei de sprijinire a semenilor aflaţi în nevoi, lipsuri, necazuri şi suferinţe, de care vor trebui să ţină seama toţi clericii din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei. Totodată s-au stabilit măsuri pentru ca toate parohiile ce au înaintat spre aprobare contracte de închiriere şi arendare, să respecte legislaţia bisericească şi civilă, astfel încât lucrările să se deruleze într-o deplină legalitate.

Comments are closed.