Întrunirea profesorilor de religie din judeţul Timiş

        Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, astăzi 9 martie, la Centrul eparhial din Timişoara a avut loc întâlnirea profesorilor de religie din judeţul Timiş cu pr. Dorin Săvesc, inspector de religie din cadrul Inspectoratului Judeţean Timiş.
Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa pr. Zaharia Pereş, consilier cultural al eparhiei, prof. Marin Popescu, inspector General al ISJ Timiş şi prof. Cornel Petroman, directorul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara.

În cadrul întâlnirii s-au prezentat mai multe sugestii şi metode privind realizarea acţiunilor cuprinse în foaia de parcurs, precum optimizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare, reducerea absenteismului în unităţile şcolare şi îmbunătăţirea competenţelor de lectură la disciplina religie. În continuare a fost prezentat programul naţional „Şcoala altfel”, iniţiat de Ministerul educaţiei în perioada 2- 6 aprilie a.c., precum şi înformaţii privind pregătirea elevilor pentru examenele şi evaluările naţionale. Totodată, au fost aduse la cunoştinţă profesorilor noutăţile legislative referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice I şi II.

În finalul întâlnirii, toţi cei prezenţi au primit pliante cu informaţii despre clasele cu profil teologic ale liceului timişorean „Carmen Sylva”, spre care sunt îndrumaţi elevii cu înclinaţie şi pregătire teologică superioară.

Comments are closed.