Itinerar pastoral

În ultima perioadă de timp Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a efectuat următorul itinerar pastoral:

– în ziua de 15 martie a efectuat o vizită canonică şi a oficiat Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timişoara Fratelia, protopopiatul Timişoara;

– în ziua de 17 martie s-a întâlnit cu primarul şi consilierii Consiliului local al localităţii Banloc. În aceeaşi zi a vizitat mănăstirea sârbească „Sfântul Gheorghe” de la Birda;

– în ziua de 18 martie a asistat la ora de Religie ţinută la Liceul pentru nevăzători din Timişoara, apoi a vizitat clinica de Oncologie. Seara a participat la conferinţa spirituală a A.S.C.O.R.;

– în ziua de 20 martie a oficiat Taina Sfântului la biserica parohiei Timişoara Iosefin;

– în ziua de 21 martie a vizitat mănăstirea Cebza;

– în ziua de 22 martie a efectuat o vizită canonică şi a oficiat Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timişoara Elisabetin, protopopiatul Timişoara, apoi a oficiat vecernia la catedrala mitropolitană;

– în ziua de 23 martie a vizitat la Centrul eparhial din Caransebeş pe Prea Sfinţitul Episcop Lucian Mic;

– în ziua de 24 martie a oficiat la mănăstirea Săraca, Sfânta Liturghie şi privegherea;

– în ziua de 25 martie a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul mănăstirii Săraca, cu prilejul hramului;

– în ziua de 27 martie a oficiat slujba vecerniei la biserica parohiei Timişoara Iosefin;

– în ziua de 28 martie a oficiat Sfânta Liturghie la biserica parohiei Checea, protopopiatul Timişoara, apoi a vizitat căminul pentru bătrâni al Arhiepiscopiei, luând parte la o agapă împreună cu credincioşii şi vârstnicii de aici;

– în ziua de 29 martie a oficiat Sfânta Liturghie la biserica ort. rom. din localitatea Toracu Mare (Episcopia Vârşeţului) împreună cu Prea Sfinţiţii Episcopi Daniil al Vârşeţului şi Siluan al Gyulei şi cu alţi clerici, participând şi la ed. I a festivalului coral „Toată suflarea să laude pe Domnul”, desfăşurat în parohie.

Leave a Reply