Itinerar pastoral

În ultima perioadă de timp Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a efectuat următorul itinerar pastoral:

– în ziua de 21 iunie a efectuat o vizită canonică la parohia „Învierea Domnului” din Lugoj, unde a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu slujitorii parohiei;

– în ziua de 24 iunie a oficiat Sfânta Liturghie la mănăstirea Cebza;

– în ziua de 26 iunie s-a întâlnit la sediul Direcţiei judeţene pentru protecţia drepturilor copilului cu Doamna directoare Rodica Negrea;

– în ziua de 28 iunie a efectuat o vizită canonică la parohia Timişoara Zona Dacia, unde a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu P.On. Părinte protopop Ioan Bude şi cu ceilalţi slujitori;

– în ziua de 29 iunie a vizitat Centrul medical clinic de evaluare şi recuperare pentru copii şi adolescenţi “Cristian Şerban” din Buziaş, ocazie cu care a târnosit noua biserică ridicată în incinta centrului prin osârdia Domnului dr. Cristian Şerban.

Leave a Reply