Itinerar pastoral

În ultima perioadă de timp Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanu a efectuat următorul itinerar pastoral:

– în ziua de 15 ianuarie a primit-o pe Doamna Ana Maria Bănuţă, coordonatoarea Agenţiei naţionale de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, împreună cu care a efectuat o vizită la Centrul de refugiu al persoanelor traficate din Timişoara, însoţiţi de Domnul inspector Claudiu Roman;

– în ziua de 18 ianuarie a slujit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Iosefin din Timişoara, împreună cu clericii parohiei;

– în ziua de 19 ianuarie, cu binecuvântarea Chiriarhului, a răspuns invitaţiei Prea Sfinţitului Episcop Vasile al Sremului (Patriarhia Sârbă), slujind Sfânta Liturghie la mănăstirea Novo Hopovo;

– în ziua de 20 ianuarie a efectuat o vizită la Centrul medical Neuromed din Timişoara;

– în ziua de 21 ianuarie a oficiat Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timişoara Iosefin, hirotonind întru diacon pe teologul Dorin Săvescu;

– în ziua de 25 ianuarie, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Calinic al Argeşului a oficiat Sfânta Liturghie în biserica localităţii Suseni, jud. Argeş.

Leave a Reply