Jocul didactic în cadrul orei de religie – Activitate metodică a Cercului de religie ortodoxă V – zona Lugoj, Făget, Buziaș

Miercuri, 10 noiembrie 2021, în intervalul 15.00-17.40 s-a desfășurat în sistem online, pe Google Meet, activitatea metodică a Cercului pedagogic V- disciplina religie ortodoxă –  zona Lugoj, Făget și Buziaș.  

            Activitatea a fost inițiată și organizată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj, cu invitația adresată părintelui consilier din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timișoarei de a transmite un mesaj profesorilor de religie și elevilor din județul Timiș, fiind cuprinsă în „Calendarul activităților metodico-științifice al Inspectoratului Școlar Județean Timiș„, semestrul I, an școlar 2021-2022.

            Tema abordată a fost „Jocul didactic în cadrul orei de religie”. Organizatorii și propunătorii acestei activități au fost: Doamna Prof.  Daniela Liliana Buzatu – inspector școlar pe religie I.Ș.J. Timiș, Prof. Alina Bogoevici – Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj, Prof. Ioana Oroian – Școala Gimnazială Belinț, Prof.  Sorina Biszak – Școala Gimnazială Coșteiu, Prof. Cătălin Moisescu – Școala Gimnazială Găvojdia.  

Doamna prof.  Ioana Oroian a prezentat „Jocul didactic în cadrul orei de  religie”, doamna prof. Sorina Biszak și domnul  prof. Cătălin Moisescu au prezentat exemple de jocuri didactice care pot fi utilizate în ora de religie, iar doamna prof. Bogoevici Alina a vorbit despre „Jocul didactic în cadrul diferitelor tipuri de lecții de religie”.

Doamna inspector, prof. Daniela Buzatu a prezentat  jocuri didactice care pot fi adaptate demersului didactic, în funcție de nivelul clasei, de tema predată, de competențele vizate cu titlul „Valorificarea jocului didactic în cadrul orei de religie”, în care au fost abordate teme interdisciplinare.

În acest sens putem aminti: „Cine sunt eu?”, „Alfabetul virtuților creștine”, „Jocul personajelor pozitive din Noul Testament și Vechiul Testament”, „Alfabetul micului creștin”,  „Jocul cifrelor”,  evidențiind faptul că jocul didactic devine mult mai accesibil elevilor,  prin valorificarea cunoștințelor interdisciplinare, specifice universului didactic.

 Prezentărilor mai sus amintite, li s-au alăturat luări de cuvânt ale colegilor, astfel că cele 27 de cadre didactice participante  s-au folosit din împărtășirea reciprocă a experienței lor la clasă. S-a remarcat faptul că un joc bine organizat și structurat reprezintă un element important în demersul didactic, existând posbililitatea să fie utilizat, atât ca metodă didactică, cât și în diferite etepe ale lecției,

Totodată profesorii de religie particpanți au prezentat modalitatea de desfășurare a activității didactice la nivelul unității de învățământ: predarea tradițională, hibrid sau online, evidențiind și provocările întălnite.

În cadrul întâlnirii, doamna inspector Daniela Buzatu a prezentat o fișă de lucru prentru predarea online și hribrid, dar și pentru predarea tradițională, prin care a evidențiat importanța cultivării în sufletele elevilor a credinței și evlaviei, de către fiecare profesor de religie. Acest fapt este posibil prin valorificarea teremenilor specifici disciplinei, selectați cu multă atenție și descoperiți în poezia religioasă, în  textul Sfintei Scripturi, în viețile sfinților.

Totodată, profesorii de religie au fost invitați să desfășoare la nivelul unităților de învățământ și în cadrul diferitelor parteneriate, activități dedicate praznicelor împărătești, a sărbătorilor religioase și naționale care vor avea loc în perioada imediat următoare: „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”,„Sfântul Apostol Andrei”, ”Ziua Națională a României„, ”Nașterea Domnului„.

Doamna inspector a propus realizarea unui concurs de cunoștințe religioase, la începutul semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022, adresat elevilor din clasele gimnaziale, în urma predării conținuturilor cuprinse în programa școlară.

Chiar dacă activitatea s-a desfășurat în sistem online, aceasta s-a aflat  sub semnul bucuriei, al reîntâlnirii și al comuniunii în Mântuitorul nostrum Iisus Hristos.

Mulțumim pe această cale părintelui Dr. Nichifor Tănase – Consilier pentru învățământ,  al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timișoarei și doamnei noastre inspector – Prof.  Daniela Liliana Buzatu pentru încurajarea, îndrumarea și sprijinul constant pe care ni-l oferă.

Ne rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne aibă pe toți în paza Sa, în aceste vremuri grele și să ne ajute să ne reîntâlnim cu bine în activitățile viitoare!

                               Coordonator al Cercului de Religie V- zona Lugoj, Făget, Buziaș,

                            Prof. Alina Bogoevici, Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj

Comments are closed.