Lansare proiect „Împreună pentru o comunitate mai bună”

Astăzi, 6 iulie, a.c., a avut loc lansarea proiectului „Împreună pentru o comunitate mai bună”. Fundația Filantropia Timișoara, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Împreună pentru o comunitate mai bună“. Proiectul se adresează persoanelor din comunitățile marginalizate din teritoriul SDL GAL Freidorf, aflate în sărăcie și excluziune socială în vederea soluționării problemelor de natură socială, juridică și tehnică, precum și promovarea integrării comunității marginalizate GAL și din teritoriul SDL, în cadrul populației Municipiului Timișoara.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt furnizarea serviciului de informare și consiliere psihosocială pentru un grup de 200 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care romi – 30 de persoane, în vederea integrării comunității marginalizate în cadrul Municipiului Timișoara.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea șanselor de depășire a stării de vulnerabilitate socială prin oferirea de servicii de consiliere juridică unui număr de 50 persoane din grupul țintă, din care minim 20 de romi din teritoriul GAL Freidorf.

Un ultim obiectiv este îmbunătățirea șanselor de depășire a stării de vulnerabilitate a unui număr de 20 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din grupul țintă, din care romi -10 persoane, din teritoriul GAL Freidorf, care vor beneficia de asistență tehnică cu privire la obținerea/clarificarea actelor de proprietate asupra locuinței/adăpostului și/sau locuințe noi. Dintre aceștia, minim 15 persoane vor beneficia de sprijin pentru obținerea actelor de identitate și minim 5 persoane vor primi sprijin pentru obținerea actelor de proprietate imobiliară.

Rezultatele așteptate: 200 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială identificate și selectate pentru Grup Țintă; 200 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială informate cu privire la activitățile și serviciile din proiect; 1 studiu analiza nevoi sociale, juridice și tehnice în comunitatea vizată; 50 de persoane care beneficiază de consiliere juridică; 20 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de asistență tehnică de specialitate – minim 15 persoane vor beneficia de sprijin pentru obținerea actelor de identitate și minim 5 persoane vor primi sprijin pentru obținerea actelor de proprietate imobiliară.

Valoarea totală a proiectului este de 741.677,71 de lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 741.677,71 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu 15.05.2022 până la data de 14.10.2023, cod MySMIS 155312.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate (romi şi non-romi) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Comments are closed.