Eu, adolescent. Modele de viețuire din Vechiul Testament

La Parohia Ortodoxă Română Sf. Martin din Sucy en Brie, din regiunea pariziană (Franța) a avut loc în seara zilei de 1 iulie 2022, la ora 20:00, conferința intitulată „Eu adolescent. Modele de viețuire din Vechiul Testament”. Evenimentul s-a desfășurat în format online, la invitația P. C. Pr. Nicolae Florea răspunzând Pr. Conf. Dr. Constantin Jinga, de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara.

Destinat cu precădere preadolescenților, adolescenților și părinților acestora, evenimentul a fost deschis și pentru enoriașii din parohia Timișoara Fabric Vest, devenind astfel un bun prilej de apropiere între tinerii și foarte tinerii membri din cele două parohii, precum și între părinții acestora.

În prima parte a întâlnirii, Pr. Constantin Jinga a încercat să deslușească pentru tinerii participanți, sensurile cuvântului „adolescent”, plasându-le în orizontul deschis de cuvintele psalmistului: „Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Cu toată inima Te-am căutat pe Tine …” (Psalm 118:9-10). Apoi, Părintele a prezentat șase portrete biblice din Vechiul Testament, subliniind pentru fiecare în parte câte un set de caracteristici pilduitoare, pe care ulterior le-a evidențiat sintetizate în icoana Maicii Domnului – ca o pildă de urmat pentru fiecare dintre noi. Pentru a sublinia importanța ca noi să urmăm acest model, Părintele a discutat antitetic și un contraexemplu, în persoana fiicei Irodiadei. În încheierea primei părți, Pr. Constantin Jinga a îndemnat la asumarea și la fructificarea duhovnicească a acestei frumoase vârste de adolescent și le-a vorbit tinerilor despre importanța de a-și lua ca rânduială să includă în rugăciunile lor zilnice un fragment din începutul Psalmului 118, mai precis: Psalm 118:1-16. Partea a doua a întâlnirii și cea mai extinsă a fost dedicată unui dialog deschis cu participanții, care au adresat întrebări legate atât de tema conferinței, cât și de problematica mai largă a scrierilor Vechiului Testament. Din răspunsurile primite, tinerii au putut să înțeleagă cât de importantă poate să fie pentru un om credincios, o bună cunoaștere a scrierilor biblice și a persoanelor a căror viață este zugrăvită în Sfintele Scripturi.

Întâlnirea a fost organizată de către P.C. Pr. Nicolae Florea, preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române Sf. Martin din Sucy en Brie (Franța), cu binecuvântarea IPS Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, participarea Pr. Conf. Dr. Constantin Jinga fiind binecuvântată de către ÎPS Ioan Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolit al Banatului.

Comments are closed.