Mănăstirea Timişeni

Hram: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)
Adresa: comuna Şag, judeţul Timiş
Telefon: 0256/394.885
Acces rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – com. Şag (14 km)

Acces CFR: Timişoara – Reşiţa, halta Şag
Mănăstire de maici: 27 vieţuitoare (viaţă de obşte)
Stareţă: monahia Casiana Şimon Este ctitoria mitropolitului Vasile Lazarescu, din anul 1944. A fost înzestrată prin osteneala exarhului mănăstirilor din Banat din acea vreme Justinian Dalea. Serviciile religioase se oficiau la început în capela amenajată în interiorul imobilului. Desfiinţată în timpul regimului comunist, a fost reorganizată prin stăruinţa Î.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu.

Actuala biserică s-a construit între 1968-1972. Pictura a fost executată de Victor Jurcă din Lugoj, iar sfinţirea lăcaşului s-a făcut la 29 august 1972. S-a mai construit o clădire în care există stăreţia, trapeza şi chiliile. După 1990 s-a dat în folosinţă un corp de clădire pentru pelerini.

În 2002 a început construcţia unei biserici mai încăpătoare şi unui vast corp administrativ. Piatra de temelie a noii biserici s-a pus la 10 mai acelaşi an, la praznicul Izvorul Tămăduirii, de către Î.P.S. Mitropolit Nicolae.

Comments are closed.