Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat Înaltpreasfinţitului dr. Nicolae Corneanu, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de viaţă.

Darul vieţii ca timp de cultivare a darurilor spirituale

Aniversarea împlinirii a 90 de ani de viaţă a Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, este un prilej deosebit de a mulţumi împreună lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieţii şi pentru darurile revărsate asupra sa, pe care le-a cultivat prin rugăciune şi osteneală, înţelepciune şi stăruinţă, fiind ajutat de colaboratori, cler şi popor, păstori şi păstoriţi, părinţi şi fii duhovniceşti, fraţi şi surori în Hristos-Domnul, spre binele Bisericii şi al societăţii. Taina rodirii spirituale, pastorale, culturale şi sociale, ca taină a misiunii Bisericii în lume, este cuprinsă în cuvintele Mântuitorului Hristos: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic (…) căci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan 15, 5 şi 16). Din cei 90 de ani ca vârstă a Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, 70 de ani i-a împlinit întru slujire preoţească de diacon (1943), preot (1960) şi arhiereu (1961). O mare parte a acestei slujiri sacerdotale a fost trăită în anii dictaturii comuniste, când Biserica era controlată şi obligată să-şi restrângă activităţile sale doar la viaţa liturgică. Totuşi, în pofida multor oprelişti viaţa Bisericii a continuat, iar după schimbările din anul 1989, activităţile Bisericii s-au intensificat şi multiplicat în plan spiritual şi social misionar, deoarece au apărut noi şanse, dar şi noi cerinţe şi probleme în societatea capitalistă pluralistă, însă şi marcată de individualism, prozelitism, secularizare, emigraţie şi alte fenomene noi. Toate aceste aspecte au fost privite cu atenţie şi responsabilitate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului. Opera sa teologică şi culturală bogată, rigoarea administrativă şi deschiderea spre cooperare cu alţii în plan religios şi social sunt trăsături majore ale activităţii La această sărbătoare binecuvântată, de împlinire a 90 de ani de viaţă şi de multă activitate misionară, aflate sub semnul rodirii binecuvântate şi împlinite în statornica slujire la Altarul Banatului, adresăm Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae calde doriri de sănătate, pace, bucurie şi mult ajutor sfânt de la Dumnezeu în păstorirea clerului şi a credincioşilor din Mitropolia Banatului.

 Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comments are closed.