O noua întâlnire a Întâistătătorilor ortodocși la Rhodos

Patriarhia Ecumenică a făcut publică dorinţa de a organiza o nouă întâlnire interortodoxă la Rhodos, în lunile ce urmează. În încercările de a transforma Rhodos-ul într-un „centru al Ortodoxiei” s-au făcut deja demersuri din luna octombrie a anului trecut, când Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I, adresându-se participanţilor la Simpozionul internaţional dedicat Sfântului Apostol Pavel, şi-a anunţat intenţia de a mai organiza astfel de întruniri. Surse ale Patriarhiei au menţionat că din noiembrie 2008 a început deja planificarea viitorului „Sinod Ecumenic”, ce se doreşte reunit la Rhodos, fără a indica însă o dată certă.

Sinodul va fi precedat de o serie de întruniri panortodoxe preliminare, organizate în acest loc, a căror sarcină va fi stabilirea detaliilor şi a tematicii. Astfel nu întâmplător şedinţele pregătitoare Conferinţei Bisericilor Europene (CEE) s-au ţinut la Rhodos, la fel ca şi reuniunea din iunie 2008, premergătoare Simpozionului deja amintit, insula elenă fiind un loc internaţional consacrat slujirii pastorale. Faptul desemnării Rhodos-ului ca loc al următoarei întâlniri, fie ea cu caracter interreligios fie interortodox, a fost un factor care a accelerat procesul de desfăşurare al lucrărilor şi indică intenţia tot mai clară, dar şi posibilităţile tot mai mari de realizare a mult aşteptatului Sinod Panortodox.

Sursa: orthodoxie.com

Leave a Reply