Parohii vacante

Consiliul Eparhial face cunoscut că pentru ocuparea posturilor vacante de preot paroh de la parohiile Timişoara Ronaţ, protopopiatul Timişoara I şi Timişoara Fabric Est, protopopiatul Timişoara II, potrivit Statutului de Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române şi hotărârilor Sfântului Sinod nr. 3227/1991 şi 511/1992, se va organiza examenul de selecţie stabilit. Dosarele preoţilor candidaţi se vor depune la oficiile protopopeşti, la Centrul eparhial înaintându-se numai cele care întrunesc condiţiile statutare şi regulamentare.

La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în Teologie, având media minimă 8,51 (opt şi 51%), decurgând din media la studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gradul I (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fară impedimente canonice şi fără sancţiuni în ultimii 5 ani.

Examenul va consta din:

– susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi gospodăreşti desfăşurată în ultimii 5 ani, care va fi certificat de protopop şi depus cu cererea de candidare;

– o probă scrisă, cu câte un subiect din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi Îndrumări misionare;

– o probă orală, constând din susţinerea unei predici şi a unei cateheze, potrivit tematicii, de asemenea, anexată;

– o probă de slujire la biserică.

Cele de mai sus se vor aduce la cunoştinţă preoţilor prin afişare la protopopiat.

Cei interesaţi pot să-şi depună dosarul de candidare până cel târziu la 8 octombrie 2014.

Comments are closed.