Praznicul Bunei Vestiri la Mănăstirea Săraca

Sărbătoarea Bunei Vestiri a adus numeroşi credincioşi la Mănăstirea Săraca, spre a-şi uni rugăciunile în Sfânta Liturghie, alături de Prea Sfinţitul Episcop Paisie, aflat la mănăstire din incredinţarea şi cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Nicolae al Banatului. Cuvântul Sfintei Scripturi a fost tâlcuit de Părintele profesor Sebastian Ardelean.

După săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii, slujitorii Altarului, împreună cu credincioşii, au rămas în biserică pentru săvârşirea tainei Sfântului Maslu. La finalul sfintelor slujbe vieţuitorii aşezământului monahal au oferit credincioşilor veniţi la slujbă o agapă frăţească.

Obştea mănăstirii este formată din 8 vieţuitori, Stareţ fiind Protosinghel Climent Vântu.

Leave a Reply